PICE

Pediatrische Intensive Care Evaluatie

STICHTING

Bestuur

Dr. Richard Klein (LUMC), kinderarts-intensivist, voorzitter
Dr. Jan Willem Kuiper (EMC) kinderarts-intensivist, secretaris
Dr. Dick van Waardenburg (MUMC), kinderarts-intensivist
Dr. M.A. Riedijk (AMC) kinderarts-intensivist, penningmeester


Inschrijving Kamer van Koophandel Rotterdam, nummer 24306405
Opgericht 17 mei 2000

Statuten
DOELSTELLING

Het opzetten van een permanente registratie van (geanonimiseerde) gegevens betreffende kinderen op een intensive care, waardoor
inzicht ontstaat in soort en ernst van hun ziekte, de behandeling en de uitkomst hiervan waarmee ook onderzoek kan worden gefaciliteerd na goedkeuring en behoudens de afspraken hierover in het Privacy regelement.
Het onderling vergelijken van de verschillende afdelingen (spiegelinformatie), welke kan leiden tot
aanpassingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering.
Vervolgen en evalueren van beleidsveranderingen zoals afstemming met de neonatologie,
capaciteitsuitbreiding, het opzetten van een transport systeem en diagnose behandel combinaties (DBC)·
Meewerken aan het ontwikkelen van kwaliteitscriteria en richtlijnen voor een level 3 PICU door het verzamelen van kwaliteitsgegevens en performance indicatoren van de Nederlandse PICU’s.

REGISTRATIES

PICE registratie, Weigeringen registratie, Ouder tevredenheid onderzoek.

Participerende centra

Participerende centra met werkgroep lid

 Universitair Medisch Centrum Groningen Beatrix Kinderziekenhuis
J. ter Horst

Universitair Medisch Centrum Emma Kinderziekenhuis
M. Riedijk

Leids Universitair Medisch Centrum
R. Klein

Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
J.W. Kuiper

Maastricht Universitair Medisch Centrum
D. van Waardenburg

 Universitair Medisch Centrum Utrecht
C.W. Bollen

Universitair Medisch Centrum Nijmegen
C. Verlaat

Laatste nieuws

PICE Import en Dashboard

De PICE registratie is initieel opgestart met behulp van een lokale applicatie (CLICK, een Access database applicatie) waarin data werden ingevoerd en vervolgens werden deze data naar een centrale database[…]

Read more

Welkom op de nieuwe website

Dit is de nieuwe website voor de PICE registratie. Deze site zal de komende maanden verder gevuld worden met informatie. Bij vragen kan gebruik worden gemaakt van het contact formulier.

Read more

Neem contact op