MRDM Mapping Variabelen

Data- en kwaliteitsregistratie van de Nederlandse ICK

De tabel heeft een sorteer functie voor alle kolommen. Via het zoek veld kan een filter worden gezet op de tabel data waardoor alleen rijen worden getoond die voldoen aan de zoekterm.

DATASETVARIABELELABELOPTIE SETTYPELENGTEFORMAATVARIABELE VERPLICHTOPTIE VERPLICHT
beademing-kath-batchbeademingstartdateDatum start beademingdatum en tijd16jjjj-mm-dd hh:mmja
beademing-kath-batchbeademingstopdateDatum stop beademingdatum en tijd16jjjj-mm-dd hh:mmja
beademing-kath-batchbeademingtypeType beademing229geheel getal1jaja
bijkomendediagnosesbijkomende-diagnoseBijkomende diagnose225geheel getal6jaja
complicatiecomplicatieregistratie-dateDatum en tijdstip complicatiedatum en tijd16jjjj-mm-dd hh:mmja
complicatiecompl-voorgedef-of-allesVoorgedefinieerde complicatie of selectie uit lijst261geheel getal1jaja
complicatiecomplicatie-soortSoort complicatie217geheel getal1ja
complicatiecompl-locatie-aard-medicatieAard medicatie complicatie262tekst3ja
complicatiecompl-verrichting-tubeAccidentele extubatie van tube of canule226tekst2ja
complicatiecompl-verrichting-bloedkweekAard lijninfectie227tekst2ja
complicatiecompl-verrichting-medicatiefoutType medicatie complicatie228tekst2ja
complicatiecompl-gevolgGevolg260tekst2ja
complicatiecompl-all-locatieLocatie242tekst1ja
complicatiecompl-all-aard-aAard bij locatie Centraal zenuwstelsel243tekst2ja
complicatiecompl-all-aard-bAard bij locatie Perifeer zenuwstelsel244tekst2ja
complicatiecompl-all-aard-cAard bij locatie Ademhaling245tekst2ja
complicatiecompl-all-aard-dAard bij locatie Circulatie246tekst2ja
complicatiecompl-all-aard-eAard bij locatie Hematologie247tekst2ja
complicatiecompl-all-aard-fAard bij locatie Metabool248tekst2ja
complicatiecompl-all-aard-gAard bij locatie Lymfestelsel249tekst2ja
complicatiecompl-all-aard-hAard bij locatie Lever / gal250tekst2ja
complicatiecompl-all-aard-iAard bij locatie Nieren / urinewegen251tekst2ja
complicatiecompl-all-aard-jAard bij locatie Overige buikorganen252tekst2ja
complicatiecompl-all-aard-kAard bij locatie Huid / slijmvliezen253tekst2ja
complicatiecompl-all-aard-lAard bij locatie Bewegingsstelsel254tekst2ja
complicatiecompl-all-aard-mAard bij locatie Psychisch255tekst2ja
complicatiecompl-all-aard-nAard bij locatie Endocrinologie256tekst2ja
complicatiecompl-all-aard-pAard bij locatie Allergie / immunologie257tekst2ja
complicatiecompl-all-aard-qAard bij locatie Symptomen258tekst2ja
complicatiecompl-all-aard-overig-omschrijfOmschrijf overigversleuteld60
complicatiecompl-all-verrichtingVerrichting259tekst2ja
complicatiecompl-all-gevolgGevolg260tekst2ja
complicatiecompl-gevolg-omschrijfOmschrijf gevolgversleuteld125
patientlandLand code van de herkomst van de patiëntcountriestekst10jaja
patientidcodeIdentificatie codeversleuteld15ja
patientvoorlVoorlettersversleuteld4
patientvoornaamVoornaamversleuteld40
patienttussenTussenvoegselsversleuteld10
patientnaamEigen achternaamversleuteld40ja
patientgeslachtGeslacht500geheel getal1jaja
patientgebdatGeboortedatumdatum10jjjj-mm-ddja
patientstatusVital status509geheel getal1ja
patientdatovlDatum van overlijdendatum10jjjj-mm-ddja
patientadm-deceasedwhereidPlaats van overlijden214geheel getal3ja
patientadm-deathmodeidWijze van overlijden215geheel getal1ja
patientrecordcreatedDatum waarop record is aangemaaktdatum10jjjj-mm-dd
patientpat-weight-of-birthGeboortegewicht (in kilogram)decimaal getal599.99
patientpat-zwduurZwangerschapsduur (in weken)geheel getal2
picu-episodeadm-ic-idLokaal (voormalig) PICU opnamenummerversleuteld9
picu-episodeadm-ic-admdateOpname datum PICUdatum en tijd16jjjj-mm-dd hh:mmja
picu-episodeadm-sourceunitidHerkomst afdeling eigen UMC221geheel getal3jaja
picu-episodeadm-typeid-urgentieUrgentie van de opname203geheel getal2jaja
picu-episodeadm-typeid-soortSoort opname202geheel getal1jaja
picu-episodeadm-readmtypeidHeropname vanwege dezelfde problematiek?222geheel getal2ja
picu-episodeadm-refspecialismVerwijzend specialisme204geheel getal2jaja
picu-episodeadm-indicationOpname indicatie208geheel getal2jaja
picu-episoderecoveryRecovery524geheel getal1jaja
picu-episodecanuleCanule524geheel getal1ja
picu-episodeadm-lengthLengte (centimeters)207geheel getal3nee
picu-episodegewichtGewicht (kilogram)207decimaal getal6999.99nee
picu-episodeadm-pimlocLocatie eerste bepaling PIM score209geheel getal1ja
picu-episodesbp-0Systolische bloeddruk eerste in 1e uur (mmHg)geheel getal3
picu-episodepao2-0PaO2 eerste in 1e uur (kPa)decimaal getal499.9
picu-episodefio2-0FiO2 bij de eerste PaO2 in 1e uurdecimaal getal49.99
picu-episodespo2-0SpO2 eerste in 1e uurgeheel getal3
picu-episodefio2sat-0FiO2 bij de eerste SpO2 in 1e uurdecimaal getal49.99
picu-episodebe-0Base excess eerste in 1e uur (mmol/L)decimaal getal5999.9
picu-episodelactaat0Lactaat eerste in 1e uur (mmol/L)decimaal getal499.9
picu-episodecontrean12Continue reanimatie eerste 12 uur op PICU524geheel getal1ja
picu-episodesbp-min12Systolische bloeddruk minimum eerste 12 uur (mmHg)geheel getal3
picu-episodehr-max12Polsfrequentie maximum eerste 12 uur (per minuut)geheel getal3
picu-episodet-min12Temperatuur minimum eerste 12 uur (in ºC)decimaal getal599.99
picu-episodet-max12Temperatuur maximum eerste 12 uur (in ºC)decimaal getal599.99
picu-episodeph-min12pH minimum eerste 12 uurdecimaal getal49.99
picu-episodeph-max12pH maximum eerste 12 uurdecimaal getal49.99
picu-episodepaco2-max12pCO2 maximum eerste 12 uur (kPa)decimaal getal599.99
picu-episodepao2p3-12PaO2 minimum eerste 12 uur (kPa)decimaal getal499.9
picu-episodebicarbonate-min12Bicarbonaat minimum eerste 12 uur (mmol/L)decimaal getal499.9
picu-episodebicarbonate-max12Bicarbonaat maximum eerste 12 uur (mmol/L)decimaal getal499.9
picu-episodeglucose-max12Glucose maximum eerste 12 uur (mmol/L)decimaal getal499.9
picu-episodek-max12Kalium maximum eerste 12 uur (mmol/L)decimaal getal499.9
picu-episodecreatinine-max12Kreatinine maximum eerste 12 uur (μmol/L)geheel getal4
picu-episodeureum-max12Ureum maximum eerste 12 uur (mmol/L)decimaal getal499.9
picu-episodeleuco-min12Leukocyten minimum eerste 12 uur (109/L)decimaal getal6999.99
picu-episodethrombo-min12Trombocyten minimum eerste 12 uur (109/L)geheel getal4
picu-episodept-max12PT maximum eerste 12 uur (seconden)decimaal getal5999.9
picu-episodeptt-max12aPTT maximum eerste 12 uur (seconden)decimaal getal5999.9
picu-episodeadm-ppvalidatorAkkoord met gebruik van bovenstaande waarden524geheel getal1jaja
picu-episodeadmpupilsPupilreactie in 1e uur beide gefixeerd en verwijd524geheel getal1ja
picu-episodee-emvEMV Openen van de ogen231geheel getal1ja
picu-episodem-emvEMV Beste motorische reactie232geheel getal1ja
picu-episodev-emvEMV Beste verbale reactie233geheel getal1ja
picu-episodeemvEMV bij opname PICUgeheel getal2
picu-episodepupreaction3-12Slechtste pupil reactie in eerste 12 uur216geheel getal1ja
picu-episodee-emv12EMV Openen van de ogen231geheel getal1ja
picu-episodem-emv12EMV Motorische reactie232geheel getal1ja
picu-episodev-emv12EMV Verbale reactie233geheel getal1ja
picu-episodeemv12Slechtste EMV in eerste 12 uurgeheel getal2
picu-episodeadm-pupilemvppvalidatorAkkoord met gebruik van bovenstaande waarden524geheel getal1jaja
picu-episoderisicodiag-hoofdRisicodiagnose als hoofdreden opname211geheel getal2jaja
picu-episodeventilatedBeademd in 1e uur524geheel getal1jaja
picu-episodebypassCardiopulmonale bypass524geheel getal1jaja
picu-episodecprprepicu-riskpimCPR in eigen ziekenhuis vóór PICU opname524geheel getal1jaja
picu-episodecprprehosp-riskpimCPR vóór opname in eigen ziekenhuis524geheel getal1jaja
picu-episodeleukemie-riskpimLeukemie of lymfoom na 1e inductie kuur524geheel getal1jaja
picu-episodebmtrecipient-riskpimBeenmergtransplantatie524geheel getal1jaja
picu-episodesponthersenbl-riskpimSpontane hersenbloeding524geheel getal1jaja
picu-episodecardmyopath-riskpimCardiomyopathie/myocarditis524geheel getal1jaja
picu-episodehypoplast-riskpimHypoplastisch Linker Hart Syndroom524geheel getal1jaja
picu-episodeseptische-shockSeptische shock524geheel getal1jaja
picu-episodescid-riskpimSevere Combined Immune Deficiency524geheel getal1jaja
picu-episodeneurodegen-riskpimNeurodegeneratieve stoornis524geheel getal1jaja
picu-episodehiv-riskpimHIV524geheel getal1jaja
picu-episodechromosomalChromosomale afwijking524geheel getal1jaja
picu-episodecancerMaligniteit524geheel getal1jaja
picu-episodeadm-catheterdaysKatheterdagen veneusgeheel getal4ja
picu-episodebeademingsinvoerBeademingsregistratie230geheel getal1jaja
picu-episodeadm-ventilationdaysinAantal dagen invasieve beademinggeheel getal4ja
picu-episodeadm-ventilationdaysniAantal dagen non-invasieve beademinggeheel getal4ja
picu-episodeadm-ventilationdaysTotaal aantal dagen non- en invasieve beademinggeheel getal4
picu-episodeadm-ventilationdaysotherAantal dagen overige ademhalingsondersteuninggeheel getal4ja
picu-episodeadm-ventilationhoursinUren invasieve beademinggeheel getal3
picu-episodeadm-ventilationhoursniUren non-invasieve beademinggeheel getal3
picu-episodeadm-ventilationhoursotherUren overige ademondersteuning beademinggeheel getal3
picu-episodediagnose1Voornaamste PICU diagnose212geheel getal4jaja
picu-episodediagnose2Voornaamste onderliggende diagnose212geheel getal4jaja
picu-episodeadm-ic-disdateOntslagdatum PICUdatum en tijd16jjjj-mm-dd hh:mmja
picu-episodeadm-disreasonidReden voor ontslag224geheel getal3jaja
picu-episodeadm-disdelayedOntslag PICU uitgesteld door capaciteitstekort vervolgtraject524geheel getal1ja
picu-episodeadm-disdelaydaysDagen uitstelgeheel getal2ja
picu-episodeadm-destunitidBestemming afdeling eigen UMC na ontslag PICU223geheel getal3jaja
ziekenhuis-episodeziekenhuis-episode-idZiekenhuis2000geheel getal4jaja
ziekenhuis-episodeziekenhuis-episode-upnPatiëntnummer binnen het ziekenhuisversleuteld12ja
ziekenhuis-episodepcodePostcode263versleuteld6janee
ziekenhuis-episodeadm-hosp-admdateOpnamedatum ziekenhuisdatum en tijd16jjjj-mm-dd hh:mmja
ziekenhuis-episodeadm-sourcedirectpicuPatiënt direct (evt via SEH/OK) naar de PICU?524geheel getal1jaja
ziekenhuis-episodeadm-sourcetypeidHerkomst bij opname in UMC205geheel getal3ja
ziekenhuis-episodeadm-admhospunitidAfdeling herkomst buiten eigen UMC236geheel getal3jaja
ziekenhuis-episodeherk-tran-doorWie voerde het transport uit bij opname?237geheel getal3ja
ziekenhuis-episodeadm-transport-admTransportwijze bij opname238geheel getal2ja
ziekenhuis-episodeadm-sourcehospitalid-umcUMC van herkomst2000geheel getal4jaja
ziekenhuis-episodeadm-sourcehospitalidZiekenhuis van herkomst241geheel getal4jaja
ziekenhuis-episodeadm-sourcehospitalid-buZiekenhuis van herkomst buitenland235geheel getal5jaja
ziekenhuis-episodeadm-hosp-disdateOntslagdatum ziekenhuisdatum en tijd16jjjj-mm-dd hh:mmja
ziekenhuis-episodeadm-destdirectpicuOntslag UMC direct aansluitend na PICU?524geheel getal1jaja
ziekenhuis-episodeadm-desttypeidBestemming na ontslag uit UMC213geheel getal3ja
ziekenhuis-episodeadm-desthospunitidAfdeling bestemming buiten eigen UMC239geheel getal3jaja
ziekenhuis-episodebestm-tran-doorWie voerde het transport uit bij ontslag?237geheel getal3ja
ziekenhuis-episodeadm-transport-disTransportwijze na ontslag238geheel getal2ja
ziekenhuis-episodeadm-desthospitalid-umcUMC van bestemming na ontslag IC2000geheel getal4jaja
ziekenhuis-episodeadm-desthospitalidZiekenhuis van bestemming na ontslag IC241geheel getal4jaja
ziekenhuis-episodeadm-desthospitalid-buZiekenhuis van bestemming na ontslag IC235geheel getal5jaja