PICE data dictionary

Data- en kwaliteitsregistratie van de Nederlandse ICK

Inhoud verberg
1 Data sets
1.3 PICU Episode

De PICE datadictionary bestaat uit de volgende datasets:

 1. Patiënt
 2. Ziekenhuis episode
 3. PICU episode
  1. Beademing dagen
  2. Bijkomende diagnoses
  3. Complicaties

Data sets

Per dataset worden de volgende datapunten vastgelegd:

Patient

LABEL NAAM TYPE VERPLICHT
Land code van de herkomst van de patiënt land optie set ja
Identificatie code idcode geheel getal ja
Voorletters voorl tekst
Voornaam voornaam tekst
Tussenvoegsels tussen tekst
Eigen achternaam naam tekst
Geslacht geslacht optie set ja
Geboortedatum gebdat datum ja
Vitale status status optie set ja
Datum van overlijden datovl datum ja
Plaats van overlijden adm-deceasedwhereid optie set
Wijze van overlijden adm-deathmodeid optie set
Datum waarop record is aangemaakt recordcreated datum
Geboortegewicht (in kilogram) pat-weight-of-birth decimaal getal
Zwangerschapsduur (in weken) pat-zwduur geheel getal
Data set Patient
Identificatie code

De identificatie code is de betreffende identificatie code van het land waar de patiënt inwoner is:

Voor de historische PICE gegevens uit de Click database (in principe t/m 2018) zijn er alleen lokale identificatie codes beschikbaar. Indien de identificatie code niet bekend is kan gekozen worden voor een combinatie van de ziekenhuis identificatie code met het lokale ziekenhuis patiënt nummer.

Geboortedatum

De geboortedatum van de patiënt. Als de dag, maand en/of het jaar onbekend is moet voor de dag 15, voor de maand 6 en het geschatte jaartal worden ingevuld.

Geboortegewicht

Het geboortegewicht van de patiënt in kg. Alleen voor patiënten die bij opname jonger zijn dan 12 maanden.

Zwangerschapsduur

Zwangerschapsduur ex-prematuren in weken (als leeftijd bij opname < 2 jaar).

Optie sets voor Patient

Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
Optie set Geslacht

Het genotypisch geslacht van de patiënt, waarbij Onbekend ook staat voor niet te bepalen, onzeker en transsexualiteit.

Vitale status
In leven
Overleden
Onbekend
Optie set Vitale status
Plaats van overlijden
Niet overleden
In eigen IC
In eigen UMC
In andere IC
In ander ziekenhuis
Thuis
Anders
Op OK tijdens IC opname
Optie set Plaats van overlijden
Wijze van overlijden
Hersendood
Max met CPR
Max zonder CPR
Limiteren/staken
Optie set Wijze van overlijden

Geeft de context waarin de patiënt is overleden. Is verplicht indien de patiënt is overleden op de eigen PICU.

 1. Hersendood (klinisch hersendood): Overlijden na vaststellen hersendood; als bij hersendood de patiënt wordt geëxtubeerd en van actieve beademing gehaald geldt dat niet als beperking van behandeling.
 2. Maximale behandeling met CPR: Overlijden met/na maximale behandeling, waarbij ook CPR is ingezet.
 3. Maximale behandeling zonder CPR.
 4. Limiteren, niet instellen of staken van een levensverlengende of IC therapie: Overlijden nadat is besloten om geen nieuwe levensverlengende therapieën in te zetten (waarbij bestaande behandeling wel wordt voortgezet), of na stoppen levensverlengende of IC-therapie (zoals bv.: actieve beademing, hemodialyse, ECMO, inotropica of extra vulling).

Ziekenhuis Episode

LABEL NAAM TYPE  VERPLICHT
Ziekenhuis ziekenhuis-episode-id optie set ja
Patiëntnummer binnen het ziekenhuis ziekenhuis-episode-upn tekst ja
Postcode pcode tekst ja
Opnamedatum ziekenhuis adm-hosp-admdate datum en tijd ja
Patiënt direct (evt via SEH/OK) naar de PICU? adm-sourcedirectpicu ja/nee ja
Herkomst bij opname in UMC adm-sourcetypeid optie set ja
Afdeling herkomst buiten eigen UMC adm-admhospunitid optie set ja
Wie voerde het transport uit bij opname? herk-tran-door optie set ja
Transportwijze bij opname adm-transport-adm optie set ja
UMC van herkomst adm-sourcehospitalid-umc optie set ja
Ziekenhuis van herkomst adm-sourcehospitalid optie set ja
Ziekenhuis van herkomst buitenland adm-sourcehospitalid-bu optie set ja
Ontslagdatum ziekenhuis adm-hosp-disdate datum en tijd ja
Ontslag UMC direct aansluitend na PICU? adm-destdirectpicu ja/nee ja
Bestemming na ontslag uit UMC adm-desttypeid optie set ja
Afdeling bestemming buiten eigen UMC adm-desthospunitid optie set ja
Wie voerde het transport uit bij ontslag? bestm-tran-door optie set ja
Transportwijze na ontslag adm-transport-dis optie set ja
UMC van bestemming na ontslag IC adm-desthospitalid-umc optie set ja
Ziekenhuis van bestemming na ontslag IC adm-desthospitalid optie set ja
Ziekenhuis van bestemming na ontslag IC adm-desthospitalid-bu optie set ja
Data set Ziekenhuis Episode
Patientnummer

Een uniek nummer voor een patiënt in het ziekenhuis van opname, ook wel ‘patient-id’ of ‘patientnummer’

Postcode

Postcode van woonadres op moment van opname. Postcode in Nederland bestaat uit 4 cijfers en 2 letters. Buitenlandse postcodes toegestaan als geen Nederlandse BSN is ingevoerd (Land idcode=Onbekend) buitenlandse postcodes beginnen met beginletter(s) van land van herkomst, voorbeeld: België=B; Duitsland=D; Frankrijk=F; Groot Britannië=GB. Postcode wordt gebruikt voor bepaling adherentiegebied (eerste twee posities) en wijk (o.b.v. cbs-indeling eerste vier posities).

Opname datum ziekenhuis

Opname datum (en tijdstip: uur) waarop de PICU patiënt in eigen UMC is opgenomen. Datum is verplicht, tijdstip alleen verplicht in uitzonderlijke geval dat patiënt op dezelfde dag meermaals is opgenomen.

Patient direct naar PICU

Is de patiënt van buiten het eigen UMC direct (eventueel via de eigen SEH en/of OK) op de PICU opgenomen? Bij zulke ‘directe’ PICU-opnames moet ook de herkomst buiten het UMC worden geregistreerd en het Transport waarmee de patiënt naar de PICU/het eigen UMC is vervoerd. Bij PICU opnames die uit het eigen UMC afkomstig zijn wordt alleen de afdeling van het eigen UMC gevraagd waar de patiënt vandaan komt.

Ontslag datum ziekenhuis

Datum ontslag uit eigen UMC. Tijdstip is alleen verplicht in uitzonderlijke geval van meerdere ziekenhuis episodes op dezelfde dag.

Ontslag UMC direct aansluitend na PICU

Na PICU ontslag volgt direct aansluitend het ontslag uit het eigen UMC. Dit verplicht dan de registratie van de Bestemming na ontslag uit UMC

Optie sets voor Ziekenhuis Episode

Herkomst bij opname in UMC
Ander UMC
Ander ziekenhuis (Nederland)
Ander ziekenhuis (Buitenland)
Huis
Plaats van ongeval
Zorginstelling
Buitenland (overig)
Overig
Onbekend
Optie set Herkomst

De (directe) herkomst buiten het eigen UMC voorafgaand aan deze ziekenhuisopname (met een PICU episode). Verplicht als de (externe) PICU opname (eventueel via SEH en/of OK) direct/aansluitend volgt op de ziekenhuisopname.

Afdeling herkomst buiten eigen UMC
PICU (IC Kinderen)
NICU (IC Neonatologie)
Volwassen IC /CCU
(Zorg)Afdeling (zonder extra bewaking)
SEH
Recovery
Afdeling met extra bewaking (HDU/HighCare)
Kraamafdeling
Overig
OK
Longstay IC
Onbekend
Optie set Afdeling herkomst buiten eigen UMC

Afdeling van ziekenhuis van herkomst van waar patiënt afkomstig is. Verplicht bij (directe/aansluitende) externe picu opnames.

Wie voerde het transport uit
Eigen UMC
Ander UMC
Niet UMC
Ziekenhuis buitenland
Onbekend
Optie set Wie voerde het transport uit
Opname transport

De instantie die het transport verzorgt bij opname UMC met aansluitende PICU-opname. ‘Eigen UMC’ is uw UMC (de PICU die deze opname registreert). Niet-UMC betreft zowel algemene ziekenhuizen als niet-ziekenhuizen waaronder de GGD/RAV. De specialisatie van het transport team wordt vastgelegd in een ander veld: Transportwijze.

Ontslag transport

Niet verplicht, hier kan de instantie die het transport verzorgt na ontslag uit PICU en (aansluitend) uit UMC worden vastgelegd. Eigen UMC is uw UMC (de PICU die deze opname registreert). Niet UMC betreft zowel algemene ziekenhuizen als niet-ziekenhuizen waaronder ook ouders. (Als dit wordt vastgelegd dan ook de specialisatie van het transport team vastleggen bij Transportwijze)

Transportwijze
PICU team
NICU team
MICU team
PICU/NICU team (vervallen optie per 15-5-2017)
MMT/Traumateam
Niet PICU/NICU specialist
GGD-Transport (zonder arts)
Niet (para-)medisch begeleid (bv: ouders)
Onbekend
Optie set Transport wijze

Type transport (specialisatie van het transport-team) waarmee patiënt bij opname naar het UMC/PICU is getransporteerd. 

 • PICU team = transport met een team van de PICU. Bij gebruik van de MICU door gespecialiseerd PICU-team hier voor de Transport-wijze ‘PICU team’ registreren.
 • NICU team = transport met team van de NICU. Dus zonder arts van PICU.
 • Niet-PICU/NICU specialist = transport met een (kinder)arts, zonder een IC-team. 
 • MMT/Traumateam = transport door Medisch Mobiel Team of Traumateam.
 • GGD Transport (zonder arts) = standaard RAV/GGD ambulance zonder arts.
Bestemming na ontslag uit UMC
Ander UMC
Ander ziekenhuis (Nederland)
Ander ziekenhuis (buitenland)
Huis
Zorginstelling
Hospice (zonder IC)
Buitenland (overig)
Mortuarium
Overig
Onbekend
Optie set Bestemming na ontslag uit UMC

Verplicht bij direct/aansluitend ontslag uit PICU, het gaat hier om de bestemming buiten het eigen UMC.

Afdeling bestemming buiten eigen UMC
(Zorg)Afdeling (zonder extra bewaking)
PICU (IC Kinderen)
NICU (IC Neonatologie)
Volwassen IC /CCU
Afdeling met extra bewaking (HDU/High Care)
Recovery
Overig
Kraamafdeling
Longstay IC
Mortuarium
Onbekend
Optie set Afdeling bestemming buiten eigen UMC

Afdeling binnen het externe ziekenhuis waarheen de patiënt is ontslagen na de de laatste PICU episode binnen deze ziekehuis episode. Verplicht als bestemming een ziekenhuis is.

PICU Episode

LABEL NAAM TYPE VERPLICHT
SECTIE PICU opname kenmerken

Lokaal (voormalig) PICU opnamenummer adm-ic-id tekst
Opname datum PICU adm-ic-admdate datum en tijd ja
Herkomst afdeling eigen UMC adm-sourceunitid optie set ja
Urgentie van de opname adm-typeid-urgentie optie set ja
Soort opname adm-typeid-soort optie set ja
Heropname vanwege dezelfde problematiek? adm-readmtypeid optie set ja
Verwijzend specialisme adm-refspecialism optie set ja
Opname indicatie adm-indication optie set ja
Recovery recovery ja/nee ja
Canule canule ja/nee ja
Lengte (centimeters) adm-length decimaal getal
Gewicht (kilogram) gewicht decimaal getal
SECTIE PIM & PRISM fysiologie/lab

Locatie eerste bepaling PIM score adm-pimloc optie set ja
Systolische bloeddruk eerste in 1e uur (mmHg) sbp-0 geheel getal
PaO2 eerste in 1e uur (kPa) pao2-0 decimaal getal
FiO2 bij de eerste PaO2 in 1e uur fio2-0 decimaal getal
SpO2 eerste in 1e uur spo2-0 geheel getal
FiO2 bij de eerste SpO2 in 1e uur fio2sat-0 decimaal getal
Base excess eerste in 1e uur (mmol/L) be-0 decimaal getal
Lactaat eerste in 1e uur (mmol/L) lactaat0 decimaal getal
Continue reanimatie eerste 12 uur op PICU contrean12 ja/nee ja
Systolische bloeddruk minimum eerste 12 uur (mmHg) sbp-min12 geheel getal
Polsfrequentie maximum eerste 12 uur (per minuut) hr-max12 geheel getal
Temperatuur minimum eerste 12 uur (in ºC) t-min12 decimaal getal
Temperatuur maximum eerste 12 uur (in ºC) t-max12 decimaal getal
pH minimum eerste 12 uur ph-min12 decimaal getal
pH maximum eerste 12 uur ph-max12 decimaal getal
pCO2 maximum eerste 12 uur (kPa) paco2-max12 decimaal getal
PaO2 minimum eerste 12 uur (kPa) pao2p3-12 decimaal getal
Bicarbonaat minimum eerste 12 uur (mmol/L) bicarbonate-min12 decimaal getal
Bicarbonaat maximum eerste 12 uur (mmol/L) bicarbonate-max12 decimaal getal
Glucose maximum eerste 12 uur (mmol/L) glucose-max12 decimaal getal
Kalium maximum eerste 12 uur (mmol/L) k-max12 decimaal getal
Kreatinine maximum eerste 12 uur (μmol/L) creatinine-max12 geheel getal
Ureum maximum eerste 12 uur (mmol/L) ureum-max12 decimaal getal
Leukocyten minimum eerste 12 uur (109/L) leuco-min12 decimaal getal
Trombocyten minimum eerste 12 uur (109/L) thrombo-min12 geheel getal
PT maximum eerste 12 uur (seconden) pt-max12 decimaal getal
aPTT maximum eerste 12 uur (seconden) ptt-max12 decimaal getal
Akkoord met gebruik van bovenstaande waarden adm-ppvalidator ja/nee ja
SECTIE PIM & PRISM pupil reactie en EMV

Pupilreactie in 1e uur beide gefixeerd en verwijd admpupils ja/nee
EMV Openen van de ogen e-emv optie set
EMV Beste motorische reactie m-emv optie set
EMV Beste verbale reactie v-emv optie set
EMV bij opname PICU emv geheel getal
Slechtste pupil reactie in eerste 12 uur pupreaction3-12 optie set
EMV Openen van de ogen e-emv12 optie set
EMV Motorische reactie m-emv12 optie set
EMV Verbale reactie v-emv12 optie set
Slechtste EMV in eerste 12 uur emv12 geheel getal
Akkoord met gebruik van bovenstaande waarden adm-pupilemvppvalidator ja/nee ja
SECTIE PIM & PRISM risicodiagnoses

Risicodiagnose als hoofdreden opname risicodiag-hoofd optie set ja
Beademd in 1e uur ventilated ja/nee ja
Cardiopulmonale bypass bypass ja/nee ja
CPR in eigen ziekenhuis vóór PICU opname cprprepicu-riskpim ja/nee ja
CPR vóór opname in eigen ziekenhuis cprprehosp-riskpim ja/nee ja
Leukemie of lymfoom na 1e inductie kuur leukemie-riskpim ja/nee ja
Beenmergtransplantatie bmtrecipient-riskpim ja/nee ja
Spontane hersenbloeding sponthersenbl-riskpim ja/nee ja
Cardiomyopathie/myocarditis cardmyopath-riskpim ja/nee ja
Hypoplastisch Linker Hart Syndroom hypoplast-riskpim ja/nee ja
Septische shock septische-shock ja/nee ja
Severe Combined Immune Deficiency scid-riskpim ja/nee ja
Neurodegeneratieve stoornis neurodegen-riskpim ja/nee ja
HIV hiv-riskpim ja/nee ja
Chromosomale afwijking chromosomal ja/nee ja
Maligniteit cancer ja/nee ja
SECTIE Beademing- en katheterdagen

Katheterdagen veneus adm-catheterdays geheel getal ja
Beademingsregistratie beademingsinvoer optie set ja
Aantal dagen invasieve beademing adm-ventilationdaysin geheel getal ja
Aantal dagen non-invasieve beademing adm-ventilationdaysni geheel getal ja
Totaal aantal dagen non- en invasieve beademing adm-ventilationdays geheel getal
Aantal dagen overige ademhalingsondersteuning adm-ventilationdaysother geheel getal ja
Uren invasieve beademing adm-ventilationhoursin geheel getal
Uren non-invasieve beademing adm-ventilationhoursni geheel getal
Uren overige ademondersteuning beademing adm-ventilationhoursother geheel getal
SECTIE Diagnoses

Voornaamste PICU diagnose diagnose1 optie set ja
Voornaamste onderliggende diagnose diagnose2 optie set ja
SECTIE PICU ontslag kenmerken

Ontslagdatum PICU adm-ic-disdate datum en tijd ja
Reden voor ontslag adm-disreasonid optie set Oja
Ontslag PICU uitgesteld door capaciteitstekort vervolgtraject adm-disdelayed ja/nee
Dagen uitstel adm-disdelaydays geheel getal ja
Bestemming afdeling eigen UMC na ontslag PICU adm-destunitid optie set ja
Data set PICU Episode

PICU opname kenmerken

Lokaal opname nummer

Lokaal opnamenummer (oude registratie click), toegekend in lokale database bij eerste invoer opname-record.

Opname datum PICU

Pas vanaf het moment dat de patiënt fysiek de PICU binnenkomt is er sprake van een opname, dus niet het moment dat de patiënt wordt ingeschreven of aangekondigd.  Vaak is de eerst geregistreerde hartfrequentie de start van de PICU opname. Bij overname uit andere PICU hier dus overname datum (=opname datum in eigen PICU) en tijdstip vermelden. Tijd volgens 24-uurs systeem. Een nieuwe dag begint om 00:00 uur. Indien alleen de hele uren bekend zijn laat dan de minuten op :00 staan. Als patiënt in eerste uur van de nacht wordt opgenomen noteer dan tijdstip > 00:00. Gebruik 00:01 als de patiënt echt middernacht wordt opgenomen om verwarring met missing value = 00 te voorkomen.

Recovery

Recovery (na chirurgie of procedure) is de hoofdreden van deze opname (onderdeel van de PIM). Algemene regel: als de patiënt zonder de voorafgaande ingreep/procedure nu niet zou zijn opgenomen op de PICU dan spreken we van een ‘recovery’.
ANZPIC: The main reason for admission to your unit was for recovery from surgery or a procedure. Include admission when the patient has undergone a surgical procedure, or has received anaesthetic for a procedure within the theatre or recovery area, immediately prior to admission to your unit.
This includes admission following a radiological procedure or insertion of cardiac catheter
Do not include patients admitted from theatre where recovery from surgery or anaesthetic is not the main reason for the ICU admission. (eg. a patient with a head injury who is admitted from theatre after insertion of an ICP monitor; in this patient the main reason for ICU admission is the head injury).

Canule

Patiënt met tracheacanule (reeds bij opname).

PIM & PRISM fysiologie/lab

Systolische bloeddruk eerste in 1e uur

Onderdeel PIM (1e contact PICU binnen 1 uur). Als patiënt in shock is, met een bloeddruk zo laag dat deze niet goed meetbaar is, noteer dan 30 mmHg en bij reanimatie noteer 0 mmHg.

PaO2 eerste in 1e uur

Eerst gemeten arteriële paO2 (kPa) in 1e uur (samen met bij behorende FiO2).

FiO2 bij de eerste PaO2 in 1e uur

Alleen als de FiO2 accuraat gemeten kan worden. Behoort bij de eerst gemeten arteriële PaO2 in 1e uur.

SpO2 eerste in 1e uur

Eerste gemeten zuurstofsaturatie (%) via pulse-oximeter in 1e uur.

FiO2 bij de eerste SpO2 in 1e uur

Alleen als FiO2 accuraat gemeten kan worden, behoort bij de eerst gemeten zuurstofsaturatie (spO2) in 1e uur.

Base excess eerste in 1e uur

Arterieel, capillair of veneus.

Lactaat eerste in 1e uur

Uitsluitend arterieel of veneus.

Continue reanimatie in eerste 12 uur op PICU

Als er in de eerste 12 uur op de PICU nooit meer dan 2 uur achtereen stabiele vitale waarden worden bereikt, dan kunnen die waarden niet worden gebruikt in de PRISM3 score.

Systolische bloeddruk minimum eerste 12 uur

Gebruik geen data vergaard tijdens huilen of andere situaties die de basale status beïnvloeden. Als zowel de arteriële bloeddruk als de NIBD gemeten bloeddruk beschikbaar zijn, gebruik dan de arteriële bloeddruk (voor zover de arterielijn betrouwbaar is). Tijdens reanimatie met hartmassage, zonder of afwezige bloeddruk meting, noteer de systolische bloeddruk als 0 mmHg. Indien de patiënt een reanimatie ondergaat,  gebruik dan de meest abnormale (minimale) waardes. Over het algemeen is er een ‘echte reanimatie situatie’ indien meer dan 30 seconden hartmassage nodig is.

Polsfrequentie maximum eerste 12 uur

Gebruik geen data vergaard tijdens huilen of andere situaties die de basale status beïnvloeden. Indien er een asystolie is, noteer dan een hartactie van 0. Indien de patiënt een reanimatie ondergaat,  gebruik dan de meest abnormale (maximale) waardes. Over het algemeen is er een ‘echte reanimatie situatie’ indien meer dan 30 seconden hartmassage nodig is.

Temperatuur eerste 12 uur

Minimum en maximum temperatuur. Gebruik geen huidtemperatuur! Gebruik geen data vergaard tijdens huilen of andere situaties die de basale status beïnvloeden.

pH eerste 12 uur

Minimum en maximum pH. Zowel arteriele, capillaire als veneuze waarden kunnen gebruikt worden.

pCO2 maximum eerste 12 uur

Arteriële, capillaire en veneuze waarden kunnen worden gebruikt. De gemeten pCO2 gedurende een hersendood apnoe test dient niet te worden gebruikt.

PaO2 minimum eerste 12 uur

Dit betreft de minimum arteriële paO2 in eerste 12 uur op de PICU, en is onafhankelijk van de PaO2-FiO2 ratio.

Akkoord met gebruik van bovenstaande waarden

Indien 1 of meer van bovenstaande waarden een waarschuwing geeft omdat de waarde buiten de gebruikelijke range valt, kan hier worden aangegeven dat dit gezien en akkoord bevonden is. Geeft tevens aan dat ingevoerde waarden uitgezonderd onmogelijke waarden), gebruikt kunnen worden volgens geldende richtlijnen bij berekening PIM en/of PRISM scores.

PIM & PRISM pupil reactie en EMV

Pupilreactie in 1e uur beide gefixeerd en verwijd

Scoren indien in 1e uur na opname PICU twee pupillen gefixeerd en verwijd zijn. Verwijding moet > 3 mm zijn en pupillen moeten niet reageren op licht.  Niet veroorzaakt door medicatie, toxinen (drugs) of een directe verwonding of proces aan het oog.

EMV bij opname PICU

Beste EMV (GCS) score van patiënt gemeten direct bij opname. Overeenkomstig Nederlandstalig APLS (Turner 2005).

 • Bij asymmetrie wordt de beste zijde gescoord.
 • Anesthesie- en sedatie effecten mogen niet gescoord worden. Een patiënt die direct postoperatief op de IC wordt opgenomen, maar nog onder anesthesie verkeert heeft een maximale score, tenzij bij die patiënt preoperatief het bewustzijn al was verminderd. Deze patiënt wordt opgenomen met in principe dezelfde GCS als preoperatief.
 • Als de patiënt wakker was en nu wordt gesedeerd, schat dan de score. Een V-tube geeft niet automatisch een lage score tenzij gedocumenteerd dat verbale reactie reeds vóór de tube verminderd was (niet vanwege sedatie). Chronisch “coma” of chronisch afwijkend bewustzijn wordt niet gescoord.
Slechtste pupil reactie in eerste 12 uur

Slechtste pupilreactie in de eerste 12 uur: één of beiden gefixeerd en verwijd. Verwijde pupil indien > 3 mm. Kleine gefixeerde pupillen (pinpoint pupils) worden niet gescoord. Ook indien pupillen iatrogeen afwijkend zijn dient dit niet gescoord te worden, net zoals chronisch reeds bestaande pupil afwijkingen.

Slechtste EMV in eerste 12 uur.

Slechtste EMV samen op hetzelfde moment gemeten in de eerste 12 uur op de PICU. Na anesthesie, sedatie of verslapping gebruik alleen de scores minimaal 2 uur later. Indien de patiënt gedurende gehele PICU periode is gesedeerd en/of verslapt, neem dan de meest recente accurate inschatting voor opname op de PICU (b.v. de bevindingen op de SEH voordat de patiënt naar de PICU werd gebracht). Gebruik alleen de inschatting indien er daadwerkelijk sprake kan zijn van een gestoord bewustzijn bij een patiënt met een bekend acute centraal zenuwstelsel letsel of aandoening, of een aandoening die centraal zenuwstelsel gevolgen kan hebben (zoals hypoxie en/of hypotensie). Chronisch coma of reeds bestaand bekend afwijkend bewustzijn wordt niet gescoord.

PIM en PRISM risico diagnoses

Beademd in 1e uur

Daaronder valt ook alle non-invasieve en overige beademingsvormen (klopt dit?) zoals nasale CPAP of BiPAP. Negatieve druk beademing geldt eveneens als beademing.

Cardiopulmonale bypass

Opname op de PICU aansluitend op Cardiopulomonale bypass, daarbij wordt ook Recovery gescoord.

Risico diagnose overzicht tabel

Voor de PIM-2, PIM-3 en PRISM-IV gelden een set van risico diagnoses, die deels per score systeem overlappen en een onderlinge samenhang kunnen hebben.

Risico Diagnose Type PIM-2 PIM-3 PRISM-IV
Laag Acute Diabetes optie set x x
Laag Astma optie set x x
Laag Bronchiolitis optie set x x
Laag Convulsies optie set
x
Laag Diabetische ketoacidose optie set x x
Laag Endocrien, hematologisch, spier/zenuwstelsel, of nefrologisch optie set

x
Laag Obstructieve Slaap Apnoe Syndroom optie set x x
Laag Pseudokroek optie set x x
Hoog Cardiomyopathie/myocarditis ja/nee x x
Hoog CPR in eigen ziekenhuis vóór PICU opname ja/nee x
x
Hoog CPR vóór opname in eigen ziekenhuis ja/nee x
x
Hoog HIV ja/nee x

Hoog Hypoplastisch Linker Hart Syndroom ja/nee x x
Hoog Maligniteit ja/nee

x
Hoog Leukemie of lymfoom na 1e inductie kuur ja/nee x

Hoog Leverfalen, exclusief opnames na recovery levertransplantatie optie set x

Hoog Leverfalen, incl levertransplantatie (ook met ‘Recovery’) optie set x

Hoog Necrotiserende enterocolitis optie set
x
Hoog Neurodegeneratieve stoornis optie set x x
Hoog Niet-operatieve cardiovasculaire aandoeningen optie set
x
Hoog Severe Combined Immune Deficiency optie set x

Hoog Spontane hersenbloeding ja/nee x x
Erg hoog Beenmergtransplantatie (ontvanger) ja/nee
x
Erg hoog CPR in eigen ziekenhuis vóór PICU opname optie set
x
Erg hoog CPR vóór opname in eigen ziekenhuis optie set
x
Erg hoog Leukemie of lymfoom na 1e inductie kuur optie set
x
Erg hoog Leverfalen, exclusief opnames na recovery levertransplantatie optie set
x
Erg hoog Severe Combined Immune Deficiency ja/nee
x
PIM en PRISM risico diagnoses

Een gedeelte van de diagnoses wordt gescoord als ja/nee (zie hieronder). De rest is een keuze uit een de de optie set Risico diagnose als hoofdreden opname.

CPR vóór opname

CPR vóór PICU opname, kan zowel in (CPR in eigen ziekenhuis vóór PICU opname) als buiten het ziekenhuis (CPR vóór opname in eigen ziekenhuis) zijn geweest maar wel gerelateerd aan deze opname.

ANZPIC: Identifies whether or not the child received cardiopulmonary resuscitation prior to admission to your unit regardless of whom it was given by. Includes both in-hospital and out-of-hospital arrest.Requires either documented absent pulse or the requirement for external cardiac massage for a period of 30 seconds or longer. Precordial thumps or defibrillation without cardiac massage should not be included. Do not include past history of cardiac arrest.

Leukemie of lymfoom na 1e inductie kuur

Patiënten met leukemie of lymfoom die hun inductie kuur hebben gehad al of niet in neutropenie of in remissie. De opname moet dan wel gerelateerd zijn aan de leukemie of lymfoom. Indien de patiënt voor een geheel ander probleem is opgenomen (b.v. trauma) wordt deze hoog risico diagnose niet gescoord.

Beenmergtransplantatie

De patiënt heeft een beenmergtransplantatie ondergaan direct voor (tijdens dezelfde ziekenhuis opname als de PICU opname) of tijdens de PICU opname.

Spontane hersenbloeding

Spontane hersenbloeding, niet score als deze geassocieerd is met een neurotrauma of niet intracerebraal is, zoals een subduraal hematoom.

Cardiomyopathie/myocarditis

Niet scoren in geval van hartfalen bij sepsis of na hartchirurgie.

Hypoplastisch Linker Hart Syndroom

Geldt voor elke leeftijd bij opname. Maar alleen als een Norwood of soortgelijke procedure is uitgevoerd in de neonatale periode. Na een harttransplantatie vervalt deze risico score.

Septische shock

Volgens definities International Pediatric Sepsis Consensus Conference, 2002.
Requires the presence of the systemic inflammatory response syndrome (SIRS) and suspected or proven infection and cardiovascular organ dysfunction.

N.B. geldt niet primair als een PIM of PRISM risico diagnose.

Severe Combined Immune Deficiency

Severe Combined Imune Deficiency (SCID) wordt ook gescoord na succesvolle beenmergtransplantatie en (gedeeltelijk) herstel van immuunfunctie.

Neurodegeneratieve stoornis

Alleen scoren als het een progressieve aandoening betreft of indien dit in de toekomst gaat lijden tot progressie, zoals b.v. leukodystrofiën. Dus niet een stabiele psychomotore retardatie.

N.B. Hier nog een uitputtende lijst van maken van mogelijke neurodegeneratieve stoornissen.

Beademing- en katheterdagen

Katheterdagen veneus

Het aantal dagen dat er sprake was van een veneuze katheter. Ook een gedeelte van een dag telt mee als hele dag. Wordt gebruikt bij berekening ratio lijninfecties/katheterdagen. Bij meerdere centrale lijnen dient men het aantal katheterdagen bij elkaar op te tellen.

Aantal dagen invasieve beademing

Beademingsdag invasief: beademingdag via endotracheale tube, tracheostoma of larynxmasker. Ook een gedeelte van een dag telt mee als hele dag. Indien op dezelfde dag invasieve en non-invasieve beademing dan alleen de invasieve beademing registreren. (Let op: niet het beademingsapparaat maar de toediening bepaalt of het invasieve beademing betreft)

Aantal dagen non-invasieve beademing

Beademingsdag non invasief: dag met beademing via een masker waarbij het ademminuutvolume kan worden gemeten (dus niet CPAP) en waarop niet invasief is beademd. Let op non-invasief kan ook via het beademingsapparaat dat normaal voor invasieve beademing wordt gebruikt.

Totaal aantal dagen non- en invasieve beademing

Beademingsdagen: het aantal (kalender)dagen waarop de patiënt is beademd tijdens de PICU opname. Ieder gedeelte van de dag telt mee als beademingsdag. Alleen beademingsvormen waarbij het ademminuutvolume kan worden gemeten (inclusief HFO). Let op: zwaarste beademingsvorm van de dag telt (indien zowel invasieve en non-invasieve beademing op dezelfde dag, dan die dag alleen de invasieve beademingsdag tellen dus niet twee dagen).

Aantal dagen overige ademhalingsondersteuning

Ademhalingsondersteuning waarbij ademminuutvolume niet gemeten kan worden, zoals Infant flow, Optiflow, CPAP.
Let op: non rebreathing masker en neusbril vallen hier niet onder! Telt alleen mee voor dagen waarop geen non-/invasieve beademingsdagen zijn genoteerd.

Uren invasieve beademing

Niet verplichte registratie bij kortdurende invasieve beademing (om te voorkomen dat bijvoorbeeld korte beademing van enkele uren alleen vanwege de verdeling over 2 kalenderdagen ook 2 volle beademingsdagen oplevert).

Invasieve beademing: beademing via endotracheale tube, tracheostoma of larynxmasker.
Let op: niet het beademingsapparaat maar de toediening bepaalt of het invasieve beademing betreft.

Uren non-invasieve beademing

Niet verplichte registratie bij kortdurende non-invasieve beademing (om te voorkomen dat korte beademing van enkele uren alleen vanwege de verdeling over 2 kalenderdagen ook 2 volle beademingsdagen oplevert).

Non invasieve beademing: beademing via een masker waarbij het ademminuutvolume kan worden gemeten en niet invasief wordt beademd. Let op: non-invasief kan ook via het beademingsapparaat dat normaal voor invasieve beademing wordt gebruikt.

Uren overige ademondersteuning beademing

Niet verplichte registratie bij kortdurende ademondersteuning (bijvoorbeeld: 2 uur durende ademondersteuning kan bij registratie in kalenderdagen twee dagen tellen).

Ademhalingsondersteuning waarbij ademminuutvolume niet gemeten kan worden, zoals Infant flow, Optiflow, CPAP.
Let op: non rebreathing masker en neusbril vallen hier niet onder!

Diagnoses

Voornaamste PICU diagnose

De voornaamste PICU diagnose (zie betreffende optie set) is de directe en belangrijkste oorzaak voor opname op de PICU.

Voor postoperatieve patiënten moet de Voornaamste PICU diagnose een ‘Post Procedurele Diagnose’ zijn.

Infecties, trauma mechanismen en specifieke IC-Procedures kunnen nooit als Voornaamste PICU Diagnose worden geselecteerd. Deze moeten bij de “Bijkomende Diagnoses” worden ingevuld.

Als tijdens de opname nieuwe informatie (test uitslag) beschikbaar is die betere codering mogelijk maakt moet wel in de gaten worden gehouden dat hier nog steeds de meest direct verantwoordelijke diagnose voor IC opname wordt ingevuld.

Voornaamste onderliggende diagnose

De voornaamste onderliggende diagnose die de reden was voor opname op de PICU.
Bv. ex prematuur met BPD en bronchiolitis: Voornaamste onderliggende diagnose = prematuriteit.
Let op: de Voornaamste onderliggende diagnose kan gelijk zijn aan Voornaamste PICU diagnose (b.v. meningitis bij een voorheen gezond kind). Noteer in dat geval dezelfde diagnose voor beide velden.

PICU ontslag kenmerken

Ontslagdatum PICU

Het moment waarop de patiënt van de PICU is ontslagen. Tijdstip in 24-uurs notatie.
Bij overlijden tijdens PICU-episode het tijdstip van overlijden noteren, niet het tijdstip waarop het lichaam van de PICU is verwijderd naar mortuarium of OK bij orgaan-procedure.

Ontslag PICU uitgesteld door capaciteitstekort vervolgtraject

Alleen als het uitstel meer dan 12 uur bedroeg. Indien ontslag van PICU is uitgesteld ook het aantal dagen uitstel invullen.

Optie sets voor PICU Episode

Herkomst afdeling eigen UMC
Directe opname van buiten eigen UMC
Volwassen IC /CCU
Zorgafdeling via OK
(Zorg)Afdeling (zonder extra bewaking)
SEH via OK
SEH
Recovery
Afdeling met extra bewaking (HDU/HighCare)
Kraamafdeling
Overig
OK
Longstay IC
NICU (IC Neonatologie)
Onbekend
Optie set Herkomst afdeling eigen UMC

De afdeling in het eigen UMC waar de patiënt vandaan komt. Als de patiënt direct na ziekenhuisopname op de PICU wordt opgenomen kan hier gekozen worden voor: Directe opname van buiten eigen UMC; en als de patiënt eerst via de eigen SEH en/of OK ging: SEH of SEH via OK.

Urgentie van de opname
Ongeplande opname
Geplande opname
Optie set Urgentie van de opname
 • Geplande opname is een van tevoren afgesproken opname op de PICU. Bijvoorbeeld na electieve chirurgie, voor een IC-procedure, voor bewaakte observatie of een electieve opname van een thuis-beademings patiënt. Geplande opnames komen overeen met ‘electieve’ opnames in de PIM: An ICU admission or an operation is considered elective if it could be postponed for more than 6 hours without adverse effect. (Electieve opnames worden niet apart apart geregistreerd voor de PIM, daarvoor wordt dit veld Urgentie van opname gebruikt).
 • Ongeplande opname betreft alle niet geplande opnames.
Soort opname
Medisch
Chirurgisch
Vóór opname reeds overleden
Optie set Soort opname

Chirurgische opnames betreffen postoperatieve patienten, recovery patienten, en ook preoperatieve opnames. Als de preoperatieve opname ook zonder de geplande chirurgie op de PICU zou zijn opgenomen betreft het een Medische opname en niet een chirurgische opname.

Heropname vanwege dezelfde problematiek
Andere problematiek dan voorgaande opname
Zelfde problematiek als voorgaande opname
Optie set Heropname vanwege dezelfde problematiek

Is de problematiek voor deze PICU opname gerelateerd aan vorige PICU opname? Verplicht bij ongeplande heropnames binnen 48 uur na vorig ontslag binnen dezelfde ziekenhuis-episode.

Verwijzend specialisme
Geen
Anaesthesiologie (ANS)
AIDS (APT)
Cardio Pulmonale Chirurgie (CAP)
Cardiologie (CAR)
Algemene Chirurgie (CHI)
Plastische en reconstructieve Chirurgie (CHP)
Endocrinologie (END)
Gynaecologie (GYN)
Huidziekten (HDZ)
Hematologie (HEM)
Hemostase (HST)
Infectieziekten (INF)
Algemene Interne Geneeskunde (INT)
Kinder-cardiologie (KCA)
Kinder-cardiochirurgie (KCC)
Kinder-chirurgie (KCH)
Kinder-endocrinologie (KEC)
Kinder-gastro-enterologie (KGE)
Kinder-hematologie/immunologie (KHI)
Kinder-huidziekten (KHZ)
Algemene Paediatrie / Kindergeneeskunde (KIN / AKG)
Kinder-KNO (KKN)
Kinder-metabole stoornissen (KMB)
Kinder-neurochirurgie (KNC)
Kinder-nefrologie (KNE)
Kinder-neurologie (KNL)
Keel, Neus en Oorheelkunde (KNO)
Kinder-oogheelkunde (KOG)
Kinder-oncologie (KON)
Kinder-orthopaedie (KOR)
Kinder-plastische en reconstructieve chirurgie (KPC)
Kinder-psychiatrie (KPS)
Kinder-pulmonologie (KPU)
Kinder-urologie (KUR)
Longziekten (LON)
Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL)
Mondziekten en Kaakchirurgie (MZK)
Neurochirurgie (NEC)
Neonatologie (NEO)
Neurologie (NEU)
Niertransplantatie (NIT)
Nierziekten (NIZ)
Nucleaire geneeskunde (NUC)
Oogheelkunde (OOG)
Orthopaedie (ORT)
Oncotherapie (OTH)
Psychiatrie (PSY)
Reumatologie (REU)
Revalidatie (REV)
Radiotherapie (RTH)
Traumatologie (TRA)
Urologie (URO)
Vaatziekten (VAA)
Verloskunde (VRV)
Zuigelingen (ZUI)
Kinder Intensive Care (ICK)
Overig (niet nader gespecificeerd) (DIV)
Optie set Verwijzend specialisme

Het specialisme dat verantwoordelijk is voor de verwijzing van de patiënt naar de PICU of de behandeling/zorg vóór PICU opname.

Opname indicatie
1.0 Respiratoire insufficiëntie
1.1 Bovenste luchtwegprobleem
1.2 Lagere luchtwegprobleem (bronchiolitis, astma etc)
1.3 Parenchym afwijking (pneumonie, ARDS)
1.4 Pneumothorax
1.5 Neuromusculair
2.0 Circulatoire insufficiëntie
2.1 Shock
2.2 Ritmestoornissen
2.3 Hypertensie
2.3.1 Systemisch
2.3.2 Pulmonaal
2.4 Hartafwijking (congenitaal)
3.0 Cerebrale insufficiëntie
3.1 Status epilepticus
3.2 Coma / gedaald of wisselend bewustzijn
4.0 Metabole ontregeling
4.1 Diabetische ketoacidose
4.2 Nier insufficiëntie (acuut)
4.3 Lever insufficiëntie (acuut)
5.0 Monitoring
5.1 Bijzondere medicatie / procedure
5.2 Post CPR
5.3 Postoperatief
5.4 Preoperatief
5.5 Intoxicatie
5.6.1 ALTE
5.6.2 Polysomnografie
5.6.3 Instellen chronische beademing
6.0 Trauma
6.1 Verdrinking
6.2 Multi-trauma
6.3 (Ernstig) Traumatisch schedel-hersenletsel
7.0 Palliatieve/terminale zorg
Optie set Opname indicatie

Directe aanleiding voor de opname. Het betreft hier een eerste (algemene) reden voor opname, dat hoeft niet de (PICU) diagnose te zijn die bij de Diagnose velden wordt ingevuld. Als Opname indicatie Postoperatief is dan moet bij PICU Diagnose een Postoperatieve Procedure diagnose worden ingevuld. Bij postoperatieve opnames gaat het om de eerste 24 uur na een chirurgische procedure OK.

Locatie eerste bepaling PIM score
In PICU
Buiten PICU in eigen ziekenhuis
Buiten eigen ziekenhuis
Optie set Locatie eerste bepaling PIM score

De plaats waar de eerste PIM bepalingen zijn gedaan door de PICU-arts of het PICU-team bij eerste (face-to-face) contact met patiënt:

 • Op de eigen PICU (standaard)
 • In het eigen ziekenhuis maar niet op de PICU (bv. Op SHE eigen ziekenhuis)
 • Buiten het eigen ziekenhuis (bv. tijdens transport)

Bij de PIM scores gaat het om de eerste waarde in het 1e uur vanaf het eerste (aansluitende) contact met een arts van de PICU. Een consult dat niet direct in een PICU-opname resulteert telt niet als eerste contact.

EMV Openen van de ogen
Geen reactie
Op pijnprikkel
Op aanspreken
Spontaan
Optie set EMV Openen van de ogen
EMV Motorische reactie
Geen reactie
Abnormaal strekken op pijnprikkel
Abnormaal buigen op pijnprikkel
Trekt terug op pijnprikkel
Lokaliseert pijnprikkel
Spontaan/gehoorzaamt opdrachten
Optie set EMV Motorische reactie
EMV Verbale reactie
Geen reactie
Kreunt op pijnprikkel/onverstaanbare geluiden
Huilt alleen op pijnprikkel/onsamenhangende woorden
Minder dan gebruikelijke woorden, huilt geïrriteerd/gedesoriënteerd praten
Alert, brabbelen, gebruikelijke woorden
Optie set EMV Verbale reactie
Risicodiagnose als hoofdreden opname
Leverfalen, exclusief opnames na recovery levertransplantatie [HR PIM-2 & VHR PIM-3]
Leverfalen, incl levertransplantatie (ook met ‘Recovery’) [HR PIM-2]
Necrotiserende enterocolitis [HR PIM-3]
Pseudokroep [LR PIM-2 & PIM-3]
Obstructieve slaap-apnoe (kan ook met ‘Recovery’) [LR PIM-2 & PIM-3]
Bronchiolitis [LR PIM-2 & PIM-3]
Astma [LR PIM-2 & PIM-3]
Convulsies [LR PIM-3]
Diabetische ketoacidose [LR PIM-2 & PIM-3] (betekent ook ‘acute diabetes’ [PRISM-III], klopt dit wel??)
Acute Diabetes [PRISM III] klopt dit wel??
Niet-operatieve cardiovasculaire aandoeningen (bv: cardiomyopathie/myocarditis) [PRISM-III] ??
Geen van bovenstaande hoofdredenen
Optie set Risicodiagnose als hoofdreden opname
 • LR: laag risico
 • HR: hoog risico
 • VHR: erg hoog risico

Er kan maar één hoofdreden van de PICU opname zijn, uitgezonderd enkele combinaties met “Recovery”: OSAS en Leverfalen (na recovery levertransplantatie).

 • OSAS: ook na adenoidectomie en/of tonsillectomie waarbij OSA de belangrijkste of onderliggende reden is voor de PICU opname (dan ook coderen als: Recovery).
 • Pseudocroup: behelst het hele scale van laryngitis subglottica tot laryngotracheitis.
 • Bronchiolitis: Kinderen die zich presenteren met respiratoire distress en/of centrale apnoes met de klinische diagnose bronchiolitis.
 • Convulsies: Patiënten die opgenomen worden vanwege een status epilepticus, epilepsie, koortsconvulsies of andere epilepsie syndrome waarbij de opname gedaan wordt voor het onder controle krijgen of herstellen van de convulsies of de behandeling.
 • Leverfalen: met of zonder recovery, als opname vanwege recovery na levertransplantatie (voor acuut of chronisch leverfalen) dan ook “Recovery” registreren.
 • Niet-operatieve cardiovasculaire aandoening: Acute cardiale en vasculaire condities als hoofdreden van opname, zoals: congenital heart disease, cardiomyopathies, myocarditis, heart failure, dysrhythmias, cardiac complications of drugs, cardiogenic shock from any etiology, systemic hypertension, pulmonary hypertension, vasculitis.
Beademingsregistratie
Geen beademing
Registratie totale beademingsduur
Registratie beademingsepisodes (met start- en stopdatums)
Zowel registratie Totale duur als Episodes
Optie set Beademingsregistratie

De beademingsduur wordt per soort beademing (invasief, non-invasief, overige adem-ondersteuning) vastgelegd. Daarbij is er de keuze om de totale beademingsduur per soort zelf te berekenen en alleen die totale duur (in kalenderdagen) te registreren, of om alle beademings episodes apart te registreren met de momenten waarop betreffende beademing is gestart en gestopt, of om beide manieren van registreren te combineren. Indien de patiënt tijdens deze opname op de PICU niet is beademd (of alleen via neusbril of non-rebreathing masker) dan is de keuze hier Geen beademing.

PICU diagnoses
(Letsel) Anafylaxie
(Letsel) Brandwonden
(Letsel) Koolmonoxide vergiftiging
(Letsel) Geneesmiddel toxiciteit-iatrogeen
(Letsel) Electrocutie
(Letsel) Vergiftiging
(Letsel) Verhanging of verwurging
(Letsel) Hyperthermie
(Letsel) Hypothermie
(Letsel) Verdrinking
(Letsel) Rook inhalatie
(Letsel) Trauma – Abdomen
(Letsel) Trauma – Borstkas
(Letsel) Trauma – Gelaat
(Letsel) Trauma – Hoofd
(Letsel) Trauma – Skelet
(Letsel) Trauma – Wervelkolom
(Letsel) Trauma – Overig
(Letsel) Ingestie – drug
(Letsel) Ingestie – non drug
(Letsel) Letsel/vergiftiging/externe oorzaak-overig
(Cardiovasculair) Afwezige Pulmonaal Klep
(Cardiovasculair) Anomalie Coronair Arterie
(Cardiovasculair) Aorta-insufficientie
(Cardiovasculair) Aortastenose
(Cardiovasculair) ASD
(Cardiovasculair) AVSD
(Cardiovasculair) Coarctatio aortae
(Cardiovasculair) Cor triatriatum
(Cardiovasculair) Ebstein anomalie
(Cardiovasculair) Hypoplastisch Linker Hart Syndroom
(Cardiovasculair) Interruptie of Hypoplastische Aortaboog
(Cardiovasculair) Mitraal Insufficientie
(Cardiovasculair) Mitraal Stenose
(Cardiovasculair) Open Ductus Botalli
(Cardiovasculair) Pulmonaal Atresie of Stenose
(Cardiovasculair) Monoventrikel
(Cardiovasculair) Totaal Abnornaal Pulmonaal Veneuze Return
(Cardiovasculair) Tetralogie van Fallot
(Cardiovasculair) Transpositie Grote Arterien
(Cardiovasculair) Tricuspidaal Atresie of Stenose
(Cardiovasculair) Tricuspidaal Insufficientie
(Cardiovasculair) Truncus Arteriosus
(Cardiovasculair) VSD
(Cardiovasculair) Aortopulmonaal Venster
(Cardiovasculair) Arterioveneuze Malformatie
(Cardiovasculair) Double Outlet Rechter Ventrikel
(Cardiovasculair) Linker Ventrikel Uitstroom Obstructie
(Cardiovasculair) Pulmonaal Insufficientie
(Cardiovasculair) Rechter Ventrikel Uitstroom Obstructie
(Cardiovasculair) Hypoplastische Li ventrikel (géén HLHS)
(Cardiovasculair) Hypoplastische Re ventrikel
(Cardiovasculair) l-TGA (Levo Transpositie grote arterien)
(Cardiovasculair) Cardiovasculair – Congenitaal – Overige
(Cardiovasculair) Hartfalen
(Cardiovasculair) Cardiale Tumor
(Cardiovasculair) Cardiomyopathie/Myocarditis
(Cardiovasculair) Dysritmie – Supraventriculair
(Cardiovasculair) Dysritmie – Ventriculair
(Cardiovasculair) Endocarditis
(Cardiovasculair) Hypertensie – Pulmonaal
(Cardiovasculair) Hypertensie – Systemisch
(Cardiovasculair) Kawasaki, Ziekte van
(Cardiovasculair) Pericardiale Effusie of Tamponade
(Cardiovasculair) Vasculaire Trombose
(Cardiovasculair) Vasculitis
(Cardiovasculair) Hart-Long Transplantatie, Status na
(Cardiovasculair) Harttransplantatie, Status na
(Cardiovasculair) Rheumatic Heart Disease
(Cardiovasculair) Hartoperatie in het verleden
(Cardiovasculair) Longembolie
(Cardiovasculair) Myocard (infarct/Ischemie)
(Cardiovasculair) Cardiovasculair – Verworven- Overige
(Neurologisch) Botulisme
(Neurologisch) Hersenabces
(Neurologisch) Hersen AV Malformatie
(Neurologisch) Hersendood
(Neurologisch) Herseninfarct of Beroerte
(Neurologisch) Hersentumor
(Neurologisch) CZS Shunt Dysfunctie of Infectie
(Neurologisch) Encefalitis
(Neurologisch) Encefalopathie, Acuut – Hypoxisch Ischaemisch
(Neurologisch) Encefalopatie, Acuut – Overige
(Neurologisch) Encefalopatie, Chronisch Degeneratief
(Neurologisch) Encefalopatie, Chronisch Statisch
(Neurologisch) Guillain Barre Syndroom
(Neurologisch) Hydrocefalus
(Neurologisch) Intracraniele Bloeding (spontaan)
(Neurologisch) Intracraniele Hypertensie
(Neurologisch) Meningitis
(Neurologisch) Meningomyelocele of Spina Bifida
(Neurologisch) Myopathie
(Neurologisch) Neuropathie
(Neurologisch) Convulsies
(Neurologisch) Myelum, Beschadiging
(Neurologisch) Veneuze Sinus Trombose
(Neurologisch) Cerebraal Aneurysma
(Neurologisch) Spierdystrofie
(Neurologisch) Myastenia Gravis
(Neurologisch) Tetanus
(Neurologisch) Arnold Chiari Malformation
(Neurologisch) Hersencyste
(Neurologisch) Epilepsie (comorbiditeit)
(Neurologisch) Hersenoedeem
(Neurologisch) Intracraniele bloeding (Traumatisch)
(Neurologisch) Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM)
(Neurologisch) Congenitale hersenafwijking
(Neurologisch) Febrile convulsion
(Neurologisch) Transverse Myelitis
(Neurologisch) Neurologisch – Overig
(Respiratoir) Choanen Atresie of Stenose
(Respiratoir) Epiglottitis
(Respiratoir) Vreemdlichaam – Inhalatie
(Respiratoir) Laryngotracheobronchitis
(Respiratoir) Obstructief Slaap Apnoe Syndroom
(Respiratoir) Pierre Robin Syndroom
(Respiratoir) Retrofaryngeaal Abces
(Respiratoir) Subglottische Stenose
(Respiratoir) Tracheitis
(Respiratoir) Bovenste Luchtwegobstructie – Overige
(Respiratoir) Bovenste Luchtweginfectie – Overige
(Respiratoir) Stembandparese
(Respiratoir) Subglottisch Hemangioom
(Respiratoir) Larygomalacia
(Respiratoir) Bovenste Luchtwegen – Overige
(Respiratoir) Astma
(Respiratoir) Bronchiolitis
(Respiratoir) Chronische Longziekte
(Respiratoir) Malacie – Trachea en/of Bronchus
(Respiratoir) Mediastinale Massa
(Respiratoir) Stenose – Trachea en/of Bronchus
(Respiratoir) Tracheo-oesofageale Fistel
(Respiratoir) Vaatring
(Respiratoir) Bronchiectasis
(Respiratoir) Lage luchtwegen – Overige
(Respiratoir) Luchtlek Syndroom
(Respiratoir) Apnoe – Centraal
(Respiratoir) ARDS
(Respiratoir) Aspiratie
(Respiratoir) Chylothorax
(Respiratoir) Congenitale Hernia Diafragmatic
(Respiratoir) Congenitale Longafwijking
(Respiratoir) Cystic Fibrosis
(Respiratoir) Empyeem
(Respiratoir) Hyaliene Membraanziekte
(Respiratoir) Hypoventilatie – Centraal
(Respiratoir) Longabces
(Respiratoir) Meconium Aspiratie Syndroom
(Respiratoir) Pleura Effusie
(Respiratoir) Pneumonie of Pneumonitis
(Respiratoir) Long Hypoplasie
(Respiratoir) Pulmonaal Oedeem
(Respiratoir) Respiratoir Falen
(Respiratoir) Lage Luchtweginfectie – Overige
(Respiratoir) Kinkhoest
(Respiratoir) Longtransplantatie, Status na
(Respiratoir) Voorbijgaande Tachypnoe van de Pasgeborene
(Respiratoir) Atelectase
(Respiratoir) Ademhaling – Overige
(Renaal) Hemolytisch Uremisch Syndroom
(Renaal) Nefrotisch en/of Nefritisch Syndroom
(Renaal) Nierfalen – Acuut
(Renaal) Nierfalen – Chronisch
(Renaal) Niertransplantatie, Status na
(Renaal) Urineweg Infectie
(Renaal) Hydronefrose
(Renaal) Renaal – Overige
(MDL) Darmobstructie
(MDL) Colitis
(MDL) Gastroenteritis
(MDL) Gastrointestinale Bloeding
(MDL) Gastroschizis of Exomphalus
(MDL) Hepatitis
(MDL) Invaginatie
(MDL) Leverfalen – Acuut
(MDL) Leverfalen – Chronisch
(MDL) Leverziekte – Overige
(MDL) Necrotiserende Enterocolitis
(MDL) Oesofagus Atresie
(MDL) Pancreatitis
(MDL) Peritonitis
(MDL) Pylorus Stenose
(MDL) Short Bowel Syndroom
(MDL) Ulcus – Duodenum
(MDL) Ulcus – Maag of Gastritis
(MDL) Varices – Oesofagus of Maag
(MDL) Galgang Atresie
(MDL) Darmperforatie
(MDL) Hirschsprung, Ziekte van
(MDL) Neonatale Icterus
(MDL) Oesofageaal Vreemdlichaam
(MDL) Portale Hyperternsie
(MDL) Levertransplantatie, Status na
(MDL) Volvulus
(MDL) Gastro-oesophagiale reflux
(MDL) Veno Occlusive Disease (VOD)
(MDL) Chylus Effusie
(MDL) Gastrointestinaal, Overige
(Diversen) ALTE
(Diversen) Hartstilstand – In Ziekenhuis
(Diversen) Hartstilstand – Buiten Ziekenhuis
(Diversen) Chromosoom Afwijking
(Diversen) Stollingsstoornis
(Diversen) Dehydratie
(Diversen) Dermatologische Afwijking
(Diversen) Diabetes Insipidus
(Diversen) Diabetes Mellitus met Ketoacidose
(Diversen) Diabetes Mellitus zonder Ketoacidose
(Diversen) Electroliet verstoring
(Diversen) Endocriene Afwijking
(Diversen) Gasgangreen
(Diversen) Thuisbeademing Patient
(Diversen) Hypoglycemie
(Diversen) IC Diagnostische Monitoring – Electief
(Diversen) IC Procedure
(Diversen) Immunodeficientie – Congenitaal
(Diversen) Immunosuppressie – Verworven
(Diversen) Stofwisselingsziekte, Aangeboren
(Diversen) Leukemie of Lymfoom
(Diversen) Necrotiserende Fasciitis
(Diversen) Neutropenie
(Diversen) Pancytopenie
(Diversen) Feochromocytoom
(Diversen) Prematuriteit (< 37/4 & < 12 mnd)
(Diversen) Ademstilstand – In Ziekenhuis
(Diversen) Ademstilstand – Buiten Ziekenhuis
(Diversen) Sepsis
(Diversen) Shock – Cardiogeen
(Diversen) Shock – Hypovolemisch
(Diversen) Shock – Septisch
(Diversen) Shock (ongespecificeerd)
(Diversen) SIRS
(Diversen) Neoplasma Solide Orgaan – Maligne
(Diversen) Neoplasma Solide Orgaan -Niet Maligne
(Diversen) Syndroom of Malformatie
(Diversen) Toxisch Shock Syndroom
(Diversen) Beenmergtransplantatie
(Diversen) Craniosynostose
(Diversen) Hydrops Foetalis
(Diversen) Neonaat – Kind van Diabetische Moeder
(Diversen) Neonaat – Intrauteriene Groeivertraging
(Diversen) Beenmergtransplantatie, Status na
(Diversen) Scoliose
(Diversen) Tumorlysis Syndroom
(Diversen) Wondinfectie
(Diversen) Hematologische Ziekte
(Diversen) Orgaandonatie
(Diversen) Graft vs Host disease
(Diversen) Cystic Hygroma
(Diversen) Ademstilstand (op de PICU)
(Diversen) Hartstilstand op PICU
(Diversen) Down syndroom
(Diversen) Velo Cardio Faciaal Syndroom (22q11.2)
(Diversen) Diabetes (comorbiditeit)
(Diversen) SIADH
(Diversen) Osteomyelitis
(Diversen) Rhabdomyolysis
(Diversen) Diversen – Overige
(Chir.-Div/Anesth) Anesthetische Complicatie
(Chir.-Div/Anesth) Hartkatheterisatie
(Chir.-Div/Anesth) Ex-prematuur, na Algehele Anesthesie
(Chir.-Div/Anesth) Invasieve Radiologie Procedure
(Chir.-Div/Anesth) Massale Intraoperatieve Transfusie
(Chir.-Div/Anesth) Hartkatheterisatie – Ballon Septostomie
(Chir.-Div/Anesth) Hartkatheterisatie – Interventie
(Chir.-Div/Anesth) Postoperatieve bloeding
(Chir.-Div/Anesth) Na Procedure – Overige
(Neurochirurgie) Craniotomie – Fossa Anterior
(Neurochirurgie) Craniotomie – Fossa Posterior
(Neurochirurgie) CZS Shunt – Insertie of revisie
(Neurochirurgie) Decompressie – Craniaal
(Neurochirurgie) Decompressie – Myelum
(Neurochirurgie) Hemisferectomie of Lobectomie
(Neurochirurgie) ICP monitor of Ventrikeldrain Insertie
(Neurochirurgie) Intracraniele Bloeding, Evacuatie
(Neurochirurgie) Myelomeningocoele reparatie
(Neurochirurgie) Decompressie – Craniocervicaal
(Neurochirurgie) Neurochirurgie – Overige
(Thoraxchirurgie) Diafragma Pliceren
(Thoraxchirurgie) Diafragma Herstel
(Thoraxchirurgie) Longbiopsie
(Thoraxchirurgie) Long Decorticatie
(Thoraxchirurgie) Oesofagus Atresie Herstel
(Thoraxchirurgie) Pneumectomie of Lobectomie
(Thoraxchirurgie) Thoracale Tumor, Resectie
(Thoraxchirurgie) Tracheo-oesofageale Fistel, Herstel
(Thoraxchirurgie) Tracheopexie
(Thoraxchirurgie) VATS procedure
(Thoraxchirurgie) Thoraxchirurgie – Overige
(KNO chirurgie) Adenotomie en/of Tonsillectomie
(KNO chirurgie) Choanen Atresie, Herstel
(KNO chirurgie) Cricoid Split
(KNO chirurgie) Laryngeale Reconstructie
(KNO chirurgie) Laryngobronchoscopie
(KNO chirurgie) Tracheostomie
(KNO chirurgie) Retopharyngeal abces drainage
(KNO chirurgie) Laryngoplastie
(KNO chirurgie) Trachea reconstructie/ Tracheaplastiek
(KNO chirurgie) KNO – Overige
(Alg. chirurgie) Abdominale Tumor, Resectie
(Alg. chirurgie) Appendectomie
(Alg. chirurgie) Extrophia Vesicae, Herstel
(Alg. chirurgie) Brandwonden Chirurgie
(Alg. chirurgie) Fundoplicatie
(Alg. chirurgie) Gastroschizis of Exomphalos Herstel
(Alg. chirurgie) GI endoscopie en/of Sclerotherapie
(Alg. chirurgie) Intussusceptie Herstel
(Alg. chirurgie) Kasai
(Alg. chirurgie) Laparotomie – Overige
(Alg. chirurgie) Transplantatie – Nier
(Alg. chirurgie) Transplantatie – Lever
(Alg. chirurgie) Transplantatie – Dunne Darm
(Alg. chirurgie) Urogenitale Chirurgie – Overige
(Alg. chirurgie) Laparotomie – Darmobstructie
(Alg. chirurgie) Laparotomie – Darmperforatie
(Alg. chirurgie) Laparotomie – GI Bloeding
(Alg. chirurgie) Laparotomie – Necrotiserende Enterocolitis
(Alg. chirurgie) Laparotomie – Peritonitis
(Alg. chirurgie) Laparotomie – Trauma
(Alg. chirurgie) Aorta chirurgie (Buik)
(Alg. chirurgie) Wound Debridement
(Alg. chirurgie) Algemene Chirurgie – Overige
(Craniofaciale chir.) Schedel – Reconstructie
(Craniofaciale chir.) Dentale Chirurgie
(Craniofaciale chir.) Cheiloschizis herstel
(Craniofaciale chir.) Mandibulaire Mobilisatie
(Craniofaciale chir.) Midface Mobilisatie
(Craniofaciale chir.) Palatoschizis Herstel
(Craniofaciale chir.) Craniofaciale Chirurgie – Overige
(Orthoped. chir.) Fractuur Fixatie
(Orthoped. chir.) Spinale Instrumentatie
(Orthoped. chir.) Orthopedische Chirurgie – Overige
(Hartchirurgie) Annuloplasty
(Hartchirurgie) Coronair arterie herstel met intrapulmonaire tunnel (Takeuchi)
(Hartchirurgie) Coronair arterie herstel zonder intrapulmonaire tunnel
(Hartchirurgie) Pulmonale arterie – reimplantatie
(Hartchirurgie) Aorta klep vervanging
(Hartchirurgie) Aortopexie
(Hartchirurgie) Aortoplastie (not arch repair or graft)
(Hartchirurgie) AP window repair
(Hartchirurgie) Arterial switch operation
(Hartchirurgie) Arterial switch operation with pulmonary artery band removal
(Hartchirurgie) Arterial switch operation with repair of sub PS
(Hartchirurgie) Arterial switch operation with VSD closure
(Hartchirurgie) ASD and VSD repair
(Hartchirurgie) ASD primum repair
(Hartchirurgie) ASD surgery (including ASD secundum, sinus venosus ASD, patent forament ovale closure)
(Hartchirurgie) Atrial septectomy
(Hartchirurgie) Atrial switch operation
(Hartchirurgie) Atrial switch operation with repair of sub PS
(Hartchirurgie) Atrial switch operation with VSD closure
(Hartchirurgie) Coarction repair > 30 dgn
(Hartchirurgie) Coarction repair <= 30 dgn
(Hartchirurgie) Common atrium Closure
(Hartchirurgie) Cor triatriatum repair
(Hartchirurgie) Coronary AV fistula repair
(Hartchirurgie) Damus-Kaye-Stansel procedure
(Hartchirurgie) Double switch
(Hartchirurgie) Double-outlet right ventricle repair with or without repair of right ventricular obstruction
(Hartchirurgie) Fontan procedure
(Hartchirurgie) Glenn shunt
(Hartchirurgie) Hypoplastic or interrupted arch repair with VSD closure
(Hartchirurgie) Hypoplastic or interrupted arch repair without VSD closure
(Hartchirurgie) Intracardiac tumour excision
(Hartchirurgie) Konno procedure
(Hartchirurgie) Left ventricular outflow tract patch
(Hartchirurgie) Left ventricular to pulmonary artery conduit
(Hartchirurgie) Left ventricular to right atrial shunt repair
(Hartchirurgie) Mitral valve replacement
(Hartchirurgie) Pacemaker insertion/replacement
(Hartchirurgie) Partially anomalous pulmonary venous connection surgery
(Hartchirurgie) PDA surgery >30d of age
(Hartchirurgie) PDA surgery ≤30d of age
(Hartchirurgie) Pulmonary artery banding
(Hartchirurgie) Pulmonary artery stenosis repair
(Hartchirurgie) Pulmonary outflow tract augmentation
(Hartchirurgie) Pulmonary valve replacement
(Hartchirurgie) Right ventricular infundibulectomy
(Hartchirurgie) Right ventricular to pulmonary artery conduit
(Hartchirurgie) Ross procedure
(Hartchirurgie) Semilunar valve closure
(Hartchirurgie) Septal defect repair (unspecified)
(Hartchirurgie) Stage 1 repair of hypoplatsic left heart syndrome (Norwood)
(Hartchirurgie) Stage 1 repair of nonhypoplastic left heart syndrome conditions
(Hartchirurgie) Subaortic stenosis resection
(Hartchirurgie) Systemic to pulmonary artery shunt
(Hartchirurgie) Tetralogy of Fallot total repair
(Hartchirurgie) Tetralogy of Fallot with pulmonary atresia repair
(Hartchirurgie) Total repair of anamalous pulmonary veins >30d of age
(Hartchirurgie) Total repair of anamalous pulmonary veins ≤30d of age
(Hartchirurgie) Transection of pulmonary artery
(Hartchirurgie) Transitional or complete atrioventricular canal repair with or without valve replacement
(Hartchirurgie) Transplant – Heart
(Hartchirurgie) Transplant – Heart Lung
(Hartchirurgie) Transplant – Lung
(Hartchirurgie) Transposition-VSD sub PS repair (Rastelli)
(Hartchirurgie) Transverse arch graft
(Hartchirurgie) Tricuspid valve replacement
(Hartchirurgie) Tricuspid valve repositioning for Ebstein anomaly >30d of age
(Hartchirurgie) Tricuspid valve repositioning for neonatal Ebstein ≤30d of age
(Hartchirurgie) Truncus arteriosus and interrupted arch repair
(Hartchirurgie) Truncus arteriosus repair
(Hartchirurgie) Unifocalization for tetralogy of Fallot – pulmonary atresia
(Hartchirurgie) Valvectomy of tricuspid valve
(Hartchirurgie) Valvotomy – valvuloplasty (Aortic) ≤30d of age
(Hartchirurgie) Valvotomy – valvuloplasty (Aortic) >30d of age
(Hartchirurgie) Valvotomy – valvuloplasty (Mitral)
(Hartchirurgie) Valvotomy – valvuloplasty (Pulmonary)
(Hartchirurgie) Valvotomy – valvuloplasty (Tricuspid)
(Hartchirurgie) Vascular ring surgery
(Hartchirurgie) Ventriculomyotomy
(Hartchirurgie) VSD closure and coarction repair
(Hartchirurgie) VSD closure and pulmonary artery band removal
(Hartchirurgie) VSD closure and pulmonary valvotomy or infundibular resection
(Hartchirurgie) VSD enlargement for repair of complex anomaly (single ventricle)
(Hartchirurgie) VSD repair
(Hartchirurgie) Chest closure
(Hartchirurgie) ECMO cannulation/exploration
(Hartchirurgie) Emergency chest opening
(Hartchirurgie) Pulmonary venous stenosis repair
(Hartchirurgie) Hartoperatie Gesloten – Overige
(Hartchirurgie) Hartoperatie Open – Overige
Optie set PICU diagnoses
Reden van ontslag
Klaar voor niet IC zorg
Ontslag naar palliatieve zorg
Ontslag ten gevolge van plaatsgebrek op PICU
Huidige (PICU) zorg voortgezet op andere afdeling
Gespecialiseerde zorg op andere afdeling
Ontslag tegen medisch advies
Ontslag wegens uitstel ingreep
Overleden
Optie set Reden van ontslag
 • Ontslag wegens uitstel ingreep: pre-operatieve opnames die voortijdig worden ontslagen omdat ingreep niet plaatsvindt (ongeacht reden voor het uitstel).
 • Ontslag naar palliatieve zorg: Terugtrekken huidig behandelniveau in veronderstelling dat patiënt hier geen profijt meer van zal ondervinden; dit betreft patiënten waarvan we verwachten dat ze op korte termijn zullen overlijden. Patiënten met een ‘no return’ (volledige behandeling echter geen heropname IC) verklaring, maar verder met volledig behandelplan vallen hier niet onder.
 • Ontslag ten gevolge van plaatsgebrek: Niet gepland ontslag in verband met IC bedden tekort. Geldt ook voor nachtelijke transfer naar Special-/High- of Medium Care.
 • Zorg voortgezet op andere afdeling: Huidig behandelniveau gecontinueerd op andere (P)ICU.
 • Gespecialiseerde (ic) zorg op andere afdeling: Overplaatsing naar (P)ICU met een meer gespecialiseerd behandelniveau; bijvoorbeeld overplaatsing naar een brandwondencentrum.
 • Ontslag tegen medisch advies: Ontslag op verzoek (ouders) patiënt tegen advies van behandelend arts in.
 • Overleden: Indien de reden Overleden is dan moet ook de Plaats van overlijden en het tijdstip worden ingevuld.
Bestemming afdeling eigen UMC na ontslag PICU
(Zorg)Afdeling (zonder extra bewaking)
NICU (IC Neonatologie)
Volwassen-IC /CCU
Afdeling met extra bewaking (HDU/HighCare)
Recovery
Overig
Kraamafdeling
Longstay IC
Mortuarium
Direct aansluitend ontslag uit eigen UMC
Onbekend
Optie set Bestemming afdeling eigen UMC na ontslag PICU

Specificatie van de afdeling waar de patiënt heen is gegaan binnen het eigen UMC direct na ontslag van de PICU. Zogenaamde (HDU of HC) High-Care units (buiten de PICU) vallen onder Afdeling met extra bewaking.

Beademing dagen

Per beademing type, alle episodes met datum en tijdstip waarop die beademing is gestart en gestopt.

LABEL NAAM TYPE VERPLICHT
Datum start beademing beademingstartdate datum en tijd ja
Datum stop beademing beademingstopdate datum en tijd ja
Type beademing beademingtype optie set ja
Data set Beademing dagen

Optie sets voor Beademing dagen

Type Beademing
Beademing invasief
Beademing non-invasief
Overige ademhalingsondersteuning
Optie set Type beademing

Bijkomende diagnoses

LABEL NAAM TYPE VERPLICHT
Bijkomende diagnose bijkomende-diagnose optie set ja
Data set Bijkomende diagnoses

Voor de optie set Bijkomende diagnose, zie PICU diagnoses.

Complicaties

LABEL NAAM TYPE VERPLICHT
Datum en tijdstip complicatie complicatieregistratie-date datum en tijd ja
Voorgedefinieerde complicatie of selectie uit lijst compl-voorgedef-of-alles optie set ja
Soort complicatie complicatie-soort optie set
Aard medicatie complicatie compl-locatie-aard-medicatie optie set
Accidentele extubatie van tube of canule compl-verrichting-tube optie set
Aard lijninfectie compl-verrichting-bloedkweek optie set
Type medicatie complicatie compl-verrichting-medicatiefout optie set
Gevolg compl-gevolg optie set
Locatie compl-all-locatie optie set
Aard bij locatie Centraal zenuwstelsel compl-all-aard-a optie set
Aard bij locatie Perifeer zenuwstelsel compl-all-aard-b optie set
Aard bij locatie Ademhaling compl-all-aard-c optie set
Aard bij locatie Circulatie compl-all-aard-d optie set
Aard bij locatie Hematologie compl-all-aard-e optie set
Aard bij locatie Metabool compl-all-aard-f optie set
Aard bij locatie Lymfestelsel compl-all-aard-g optie set
Aard bij locatie Lever / gal compl-all-aard-h optie set
Aard bij locatie Nieren / urinewegen compl-all-aard-i optie set
Aard bij locatie Overige buikorganen compl-all-aard-j optie set
Aard bij locatie Huid / slijmvliezen compl-all-aard-k optie set
Aard bij locatie Bewegingsstelsel compl-all-aard-l optie set
Aard bij locatie Psychisch compl-all-aard-m optie set
Aard bij locatie Endocrinologie compl-all-aard-n optie set
Aard bij locatie Allergie / immunologie compl-all-aard-p optie set
Aard bij locatie Symptomen compl-all-aard-q optie set
Omschrijf overig compl-all-aard-overig-omschrijf tekst
Verrichting compl-all-verrichting optie set
Gevolg compl-all-gevolg optie set
Omschrijf gevolg compl-gevolg-omschrijf tekst
Data set Complicaties

Optie sets voor Complicaties

Voorgedefinieerde complicatie of selectie uit lijst
Voorgedefinieerde complicatie
Volledige lijst
Optie set Voorgedefinieerde complicatie of selectie uit lijst
Soort complicatie
Accidentele extubatie
Lijn gerelateerde infectie
Medicatie gerelateerde complicatie
Optie set Soort complicatie
Aard medicatie complicatie
Acidose metabool
Agitatie
Alkalose metabool
Allergische reactie huid
Allergische reactie systemisch
Bijnierschors insufficiëntie
Bloeding (centraal zenuwstelsel)
Bloeding (circulatie)
Bloeding (overige buikorganen)
Braken
Convulsie
Delier (centraal zenuwstelsel)
Delier (psychisch)
Depressie
Diarree
Falen procedure
Gedaald bewustzijn
Hypercalciemie
Hyperchloremie
Hyperfosfatemie
Hyperglycemie
Hyperkaliemie
Hypermagnesiemie
Hypernatriemie
Hypertensie
Hyperthermie/koorts
Hypertriglyceridemie
Hypocalciemie
Hypochloremie
Hypofosfatemie
Hypofyse uitval
Hypoglycemie
Hypokaliemie
Hypomagnesiemie
Hyponatriemie
Hypotensie
Hypothermie
Hypotriglyceridemie
Leverfunctiestoornis
Obstipatie
Ondervulling
Ontwenning
Overvulling
Pijn
Psychose
Resp. insufficiëntie
Schildklier hyperfunctie
Schildklier hypofunctie
Optie set Aard medicatie gerelateerd complicatie
Accidentele extubatie van tube of canule
Endotracheale tube
Tracheacanule
Optie set Verrichting bij accidentele extubatie
Aard lijninfectie
Sepsis criterium 1 geen huidflora
Sepsis criterium 2A met huidflora
Sepsis criterium 2B met huidflora
Optie set Aard lijninfectie
Type medicatie complicatie
Geen medicatie fout
Onder- of overdosering
Verkeerde medicament keuze
Verkeerde bereiding
Toediening fout
Optie set Type medicatie complicatie
Gevolg
Geen gevolgen
Aanvullende behandeling noodzakelijk
Verlenging opname
Leidend tot operatie
Blijvende schade of invaliditeit
Overlijden
Geen van bovenstaande (omschrijf)
Optie set Gevolg
Locatie
Centraal zenuwstelsel
Perifeer zenuwstelsel
Ademhaling / longen
Circulatie
Hematologie
Bloedfunctie / metabool
Lymfestelsel
Lever / gal
Nieren / urinewegen
Overige buikorganen
Huid, huidderivaten, slijmvliezen
Bewegingstelsel
Psychisch
Endocrinologie
Allergie / immunologie
Symptomen
Optie set Locatie
Aard bij locatie Centraal zenuwstelsel
NVT/NNO
Gedaald bewustzijn
Hersenoedeem
Liquorlekkage
Contusio
Convulsie
Bloeding (centraal zenuwstelsel)
Infarct
Agitatie
Delier (centraal zenuwstelsel)
Overig (omschrijf)
Optie set Aard bij locatie Centraal zenuwstelsel
Aard bij locatie Perifeer zenuwstelsel
NVT/NNO
Zenuwletsel
Zenuwfunctiestoornis
Overig (omschrijf)
Optie set Aard bij locatie Perifeer zenuwstelsel
Aard bij locatie Ademhaling
NVT/NNO
Hypoxie
Resp. insufficiëntie
Trachea/larynx letsel
Bloeding luchtwegen
Infectie luchtwegen
Pneumothorax
Atelectase
Pleuravocht
Overig (omschrijf)
Optie set Aard bij locatie Ademhaling
Aard bij locatie Circulatie
NVT/NNO
Bloeding (circulatie)
Veneuze trombose
Arteriële trombose
Infarcering
Veneuze embolie
Arteriële embolie
Flebitis
Bacteriemie
Sepsis
Sepsis criterium 1 geen huidflora
Sepsis criterium 2a met huidflora
Sepsis criterium 2b met huidflora
Overvulling
Ondervulling
Hypertensie
Hypotensie
Pericard vocht
Overig (omschrijf)
Optie set Aard bij locatie Circulatie
Aard bij locatie Hematologie
NVT/NNO
Anemie
Leucopenie
Trombopenie
Leucocytose
Trombocytose
Hyperviscositeit
Overig (omschrijf)
Optie set Aard bij locatie Hematologie
Aard bij locatie Metabool
NVT/NNO
Hyperglycemie
Hypernatriemie
Hyperkaliemie
Hypercalciemie
Hyperfosfatemie
Hypermagnesiemie
Hyperchloremie
Hypertriglyceridemie
Hypoglycemie
Hyponatriemie
Hypokaliemie
Hypocalciemie
Hypofosfatemie
Hypomagnesiemie
Hypochloremie
Hypotriglyceridemie
Acidose metabool
Acidose respiratoir
Alkalose metabool
Alkalose respiratoir
Hypoxie
Overig (omschrijf)
Optie set Aard bij locatie Metabool
Aard bij locatie Lymfestelsel
NVT/NNO
Lymfe lekkage
Lymfoedeem
Overig (omschrijf)
Optie set Aard bij locatie Lymfestelsel
Aard bij locatie Lever / gal
NVT/NNO
Leverfunctiestoornis
Gallekkage
Cholangitis
Pancreatitis
Overig (omschrijf)
Optie set Aard bij locatie Lever / gal
Aard bij locatie Nieren / urinewegen
NVT/NNO
Blaasperforatie
Nierruptuur
Cystitis
Nefritis
Nierinsufficientie
Overig (omschrijf)
Optie set Aard bij locatie Nieren / urinewegen
Aard bij locatie Overige buikorganen
NVT/NNO
Braken
Diarree
Obstipatie
Bloeding (overige buikorganen)
Overig (omschrijf)
Optie set Aard bij locatie Overige buikorganen
Aard bij locatie Huid / slijmvliezen
NVT/NNO
Brandwond
Huidinfarct
Decubitus
Mucositis
Overig (omschrijf)
Optie set Aard bij locatie Huid / slijmvliezen
Aard bij locatie Bewegingsstelsel
NVT/NNO
Contractuur
Artritis
Fractuur
Overig (omschrijf)
Optie set Aard bij locatie Bewegingsstelsel
Aard bij locatie Psychisch
NVT/NNO
Delier (psychisch)
Depressie
Ontwenning
Psychose
Overig (omschrijf)
Optie set Aard bij locatie Psychisch
Aard bij locatie Endocrinologie
NVT/NNO
Hypofyse uitval
Schildklier hypofunctie
Schildklier hyperfunctie
Bijnierschors insufficiëntie
Overig (omschrijf)
Optie set Aard bij locatie Endocrinologie
Aard bij locatie Allergie / immunologie
NVT/NNO
Allergische reactie huid
Allergische reactie systemisch
Overig (omschrijf)
Optie set Aard bij locatie Allergie / immunologie
Aard bij locatie Symptomen
NVT/NNO
Hypothermie
Hyperthermie/koorts
Pijn
Falen procedure
Valincident
Overig (omschrijf)
Optie set bij locatie Symptomen
Verrichting
Geen verrichting
Verrichting NNO
Punctie NNO
Biopt NNO
Endoscopie NNO
Katheterisatie NNO
Drain NNO
Perifeer infuus
Perifeer infuus bijplaatsen
Perifeer infuus in situ
Centrale lijn (incl. navelcath.) bijplaatsen
Centrale lijn (incl. navelcath.)
Arteriele lijn bijplaatsen
Arteriele lijn in situ
CVVH bijplaatsen
CVVH in situ
Ballon pomp bijplaatsen
Ballon pomp in situ
LVAD bijplaatsen
LVAD in situ
RVAD bijplaatsen
RVAD in situ
ECMO bijplaatsen
ECMO in situ
Thoraxdrain bijplaatsen
Thoraxdrain in situ
Pleurapunctie
Maagsonde bijplaatsen
Maagsonde in situ
Duodenumsonde bijplaatsen
Duodenumsonde in situ
PEG sonde bijplaatsen
PEG sonde in situ
Blaaspunctie
Blaaskatheter bijplaatsen
Blaaskatheter in situ
Ascites punctie
Gewrichtspunctie
Nierbiopt
Leverbiopt
Endoscopisch biopt
Lumbaal punctie
Endotracheale tube
Endotracheale tube bijplaatsen
Endotracheale tube in situ
Tracheacanule bijplaatsen
Tracheacanule in situ
Mechanische ventilatie
ECG plakker
EEG plakker
Transducer transcutane meter
Warmtebron extern
Aanwezigheid implantaat
Geen medicatiefout
Een onder- of overdosering
Een verkeerde medicament keuze
Een verkeerde bereiding
Een toedieningsfout
Beeldvormende diagnostiek
Laboratorium diagnostiek
Overig (omschrijf)
Optie set Verrichting

Relaties en sleutelvelden

Elke dataset heeft een 1 op veel relatie met de onderliggende via de volgende sleutelvelden:

 • Patiënt – Ziekenhuis episode:
  • patiënt ziekenhuis nummer binnen het ziekenhuis.
 • Ziekenhuis episode – PICU episode:
  • patiënt ziekenhuis nummer binnen het ziekenhuis en
  • PICU opname- en ontslagdatum binnen de periode van de ziekenhuis episode opname- en ontslagdatum.
 • PICU Episode – Beademing dagen:
  • ?? Geen ‘foreign key’
 • PICU Episode – Bijkomende diagnoses:
  • ?? Geen ‘foreign key’
 • PICU Episode – Complicaties:
  • ?? Geen ‘foreign key’

Validatie regels

LABEL VARIABELE TYPE EXPRESSIE WAARDE IS VALIDE MELDING
Afdeling herkomst buiten eigen UMC adm-admhospunitid fout adm-admhospunitid = NULL OF ((adm-admhospunitid  = 101 EN (adm-sourcetypeid  = 103 OF adm-sourcetypeid  = 116)) OF adm-admhospunitid <> 101) de optie PICU is alleen geldig i.c.m. Herkomst is ‘Ander UMC’ of ‘Ziekenhuis Buitenland’ 
Afdeling bestemming buiten eigen UMC adm-desthospunitid fout (adm-desthospunitid  = 101 EN (adm-desttypeid  = 103 OF adm-desttypeid  = 116)) OF adm-desthospunitid <> 101 de optie PICU is alleen geldig i.c.m. Bestemming is ‘Ander UMC’ of ‘Ziekenhuis Buitenland’
Bestemming na ontslag uit UMC adm-desttypeid fout adm-destdirectpicu <> 1 OF adm-desttypeid <> NULL dit is een verplicht veld
Opnamedatum ziekenhuis adm-hosp-admdate fout adm-hosp-admdate = NULL OF (adm-hosp-admdate <= HUIDIGE_TIJD) deze datum is onwaarschijnlijk
Ontslagdatum ziekenhuis adm-hosp-disdate fout adm-hosp-disdate = NULL OF (adm-hosp-disdate <= HUIDIGE_TIJD) deze datum is onwaarschijnlijk
Opname datum PICU adm-ic-admdate fout adm-ic-admdate = NULL OF (adm-ic-admdate >=  adm-hosp-admdate EN adm-ic-admdate <=  HUIDIGE_TIJD) de Opnamedatum PICU kan niet voor de ziekenhuisopname datum liggen of in de toekomst liggen
Ontslagdatum PICU adm-ic-disdate fout adm-ic-disdate = NULL OF (adm-ic-disdate <= HUIDIGE_TIJD) deze datum is onwaarschijnlijk
Lengte (centimeters) adm-length fout adm-length = NULL OF ((adm-length >= 30 EN adm-length <= 270) OF adm-length  =  999) de waarde moet tussen 30 en 270 liggen
Herkomst bij opname in UMC adm-sourcetypeid fout adm-sourcedirectpicu <> 1 OF adm-sourcetypeid <> NULL dit is een verplicht veld
Transportwijze bij opname adm-transport-adm fout adm-sourcedirectpicu <> 1 OF adm-transport-adm <> NULL dit is een verplicht veld
Transportwijze na ontslag adm-transport-dis fout (adm-destdirectpicu <> 1 OF adm-desttypeid  = 128) OF adm-transport-dis <> NULL dit is een verplicht veld
Base excess eerste in 1e uur (mmol/L) be-0 fout be-0 = NULL OF ((be-0 >= -50 EN be-0 <= 50)) waarden < -50 of > +50 mmol/L worden niet geaccepteerd
Base excess eerste in 1e uur (mmol/L) be-0 waarschuwing be-0 = NULL OF ((be-0 >= -40 EN be-0 <= 40) OF adm-ppvalidator  =  1) waarden < -40 of > +40 zijn zeer zeldzaam en vereisen extra validatie
Datum start beademing beademingstartdate fout beademingstartdate = NULL OF (beademingstartdate <= HUIDIGE_TIJD) deze datum is onwaarschijnlijk
Datum stop beademing beademingstopdate fout beademingstopdate = NULL OF (beademingstopdate <= HUIDIGE_TIJD) deze datum is onwaarschijnlijk
Datum stop beademing beademingstopdate fout beademingstopdate = NULL OF (beademingstopdate > (beademingstartdate) ) de stopdatum moet altijd na de startdatum liggen
Bicarbonaat maximum eerste 12 uur (mmol/L) bicarbonate-max12 fout bicarbonate-max12 = NULL OF ((bicarbonate-max12 >= 0 EN bicarbonate-max12 < 99)) waarden < 0 of >= 99 worden niet geaccepteerd
Bicarbonaat maximum eerste 12 uur (mmol/L) bicarbonate-max12 waarschuwing bicarbonate-max12 = NULL OF ((bicarbonate-max12 >= 2 EN bicarbonate-max12 <= 50) OF adm-ppvalidator  =  1) waarden < 2 of > 50 zijn uitzonderlijk en vereisen extra validatie
Bicarbonaat minimum eerste 12 uur (mmol/L) bicarbonate-min12 fout bicarbonate-min12 = NULL OF ((bicarbonate-min12 >= 0 EN bicarbonate-min12 < 99)) waarden < 0 of >= 99 worden niet geaccepteerd
Bicarbonaat minimum eerste 12 uur (mmol/L) bicarbonate-min12 waarschuwing bicarbonate-min12 = NULL OF ((bicarbonate-min12 >= 2 EN bicarbonate-min12 <= 50) OF adm-ppvalidator  =  1) waarden < 2 of > 50 zijn uitzonderlijk en vereisen extra validatie

complicatieregistratie-date fout complicatieregistratie-date = NULL OF (complicatieregistratie-date <= HUIDIGE_TIJD) deze datum is onwaarschijnlijk
Kreatinine maximum eerste 12 uur (μmol/L) creatinine-max12 fout creatinine-max12 = NULL OF ((creatinine-max12 >= 0 EN creatinine-max12 <= 3000)) waarden < 0 of > 3000 worden niet geaccepteerd
Kreatinine maximum eerste 12 uur (μmol/L) creatinine-max12 waarschuwing creatinine-max12 = NULL OF ((creatinine-max12 >= 2 EN creatinine-max12 < 1000) OF adm-ppvalidator  =  1) waarden < 2 of >= 1000 zijn uitzonderlijk en vereisen extra validatie
Datum van overlijden datovl waarschuwing datovl = NULL OF (datovl < HUIDIGE_TIJD) deze datum is onwaarschijnlijk
Voornaamste PICU diagnose diagnose1 fout diagnose1 = NULL OF ((adm-indication  =  25 EN diagnose1 >=3000 EN diagnose1 <6000) OF adm-indication <> 25) de Opname indicatie is postoperatief, dan moet de PICU diagnose een Post Procedure zijn
Voornaamste onderliggende diagnose diagnose2 waarschuwing diagnose2 = NULL OF (diagnose2 <> diagnose1) de Onderliggende diagnose is gelijk aan Voornaamste PICU diagnose?
FiO2 bij de eerste PaO2 in 1e uur fio2-0 fout fio2-0 = NULL OF ((fio2-0 >= 0,21 EN fio2-0 <= 1)) waarden < 0,21 of > 1 worden niet geaccepteerd
FiO2 bij de eerste SpO2 in 1e uur fio2sat-0 fout fio2sat-0 = NULL OF ((fio2sat-0 >= 0,21 EN fio2sat-0 <= 1)) waarden < 0,21 of > 1 worden niet geaccepteerd
Geboortedatum gebdat fout gebdat > (‘1913-01-01’) EN gebdat < HUIDIGE_TIJD deze geboortedatum is onwaarschijnlijk,
Gewicht (kilogram) gewicht fout gewicht = NULL OF ((gewicht >= 1 EN gewicht <= 200) OF gewicht  =  999) de waarde moet tussen 1 en 200 liggen
Glucose maximum eerste 12 uur (mmol/L) glucose-max12 fout glucose-max12 = NULL OF ((glucose-max12 >= 0 EN glucose-max12 < 99)) waarden < 0 of >= 99 worden niet geaccepteerd
Glucose maximum eerste 12 uur (mmol/L) glucose-max12 waarschuwing glucose-max12 = NULL OF ((glucose-max12 > 1 EN glucose-max12 < 40) OF adm-ppvalidator  =  1) waarden <= 1 of >= 40 zijn uitzonderlijk en vereisen extra validatie
Polsfrequentie maximum eerste 12 uur (per minuut) hr-max12 fout hr-max12 = NULL OF ((hr-max12 >= 0 EN hr-max12 < 500)) waarden < 0 of >= 500 worden niet geaccepteerd
Polsfrequentie maximum eerste 12 uur (per minuut) hr-max12 waarschuwing hr-max12 = NULL OF ((hr-max12 <> 0 OF adm-ppvalidator  =  1)) frequentie = 0 impliceert hartstilstand
Polsfrequentie maximum eerste 12 uur (per minuut) hr-max12 waarschuwing hr-max12 = NULL OF ((hr-max12 >= 30 EN hr-max12 <= 280) OF adm-ppvalidator  =  1) waarden < 30 of > 280 zijn zeldzaam en vereisen extra validatie
Identificatie code idcode fout idcode = NULL OF (idcode = NULL OF land  =  NULL OF (validator(‘nationalID’, land, idcode))) geen correct Identificatie code
Kalium maximum eerste 12 uur (mmol/L) k-max12 fout k-max12 = NULL OF ((k-max12 > 0 EN k-max12 <= 20)) waarden <= 0 of > 20 worden niet geaccepteerd
Kalium maximum eerste 12 uur (mmol/L) k-max12 waarschuwing k-max12 = NULL OF ((k-max12 > 1 EN k-max12 < 8) OF adm-ppvalidator  =  1) waarden <= 1 of >= 8 zijn uitzonderlijk en vereisen extra validatie
Lactaat eerste in 1e uur (mmol/L) lactaat0 fout lactaat0 = NULL OF ((lactaat0 >= 0 EN lactaat0 <= 75)) waarden < 0 of > 75 mmol/L worden niet geaccepteerd
Lactaat eerste in 1e uur (mmol/L) lactaat0 waarschuwing lactaat0 = NULL OF ((lactaat0 >= 0,2 EN lactaat0 <= 15) OF adm-ppvalidator  =  1) waarden < 0,2 of > 15 zijn zeer onwaarschijnlijk en vereisen extra validatie
Leukocyten minimum eerste 12 uur (109/L) leuco-min12 fout leuco-min12 = NULL OF ((leuco-min12 >= 0 EN leuco-min12 < 1000)) waarden < 0 of >= 1000 worden niet geaccepteerd
Leukocyten minimum eerste 12 uur (109/L) leuco-min12 waarschuwing leuco-min12 = NULL OF ((leuco-min12 > 1 EN leuco-min12 <= 400) OF adm-ppvalidator  =  1) waarden <= 1 of > 400 zijn uitzonderlijk en vereisen extra validatie
pCO2 maximum eerste 12 uur (kPa) paco2-max12 fout paco2-max12 = NULL OF ((paco2-max12 > 0 EN paco2-max12 <= 50)) waarden <= 0 of > 50 kPa worden niet geaccepteerd
pCO2 maximum eerste 12 uur (kPa) paco2-max12 waarschuwing paco2-max12 = NULL OF ((paco2-max12 >= 2 EN paco2-max12 <= 20) OF adm-ppvalidator  =  1) waarden < 2 of > 20 kPa zijn zeldzaam en vereisen extra validatie
PaO2 eerste in 1e uur (kPa) pao2-0 fout pao2-0 = NULL OF ((pao2-0 > 1 EN pao2-0 < 100)) waarden <= 1 of >= 100 kPa worden niet geaccepteerd
PaO2 eerste in 1e uur (kPa) pao2-0 waarschuwing pao2-0 = NULL OF ((pao2-0 >= 5 EN pao2-0 <= 60) OF adm-ppvalidator  =  1) waarden < 5 of > 60 kPa zijn zeldzaam en vereisen extra validatie
PaO2 minimum eerste 12 uur (kPa) pao2p3-12 fout pao2p3-12 = NULL OF ((pao2p3-12 > 1 EN pao2p3-12 < 100)) waarden < 1,0 of > 100 kPa worden niet geaccepteerd
PaO2 minimum eerste 12 uur (kPa) pao2p3-12 waarschuwing pao2p3-12 = NULL OF ((pao2p3-12 >= 5 EN pao2p3-12 <= 60) OF adm-ppvalidator  =  1) waarden < 5 of > 60 kPa zijn zeldzaam en vereisen extra validatie
Geboortegewicht (in kilogram) pat-weight-of-birth fout pat-weight-of-birth = NULL OF ((pat-weight-of-birth >= 0,20 EN pat-weight-of-birth <= 10)) de waarde moet tussen 0,2 en 10 liggen
Zwangerschapsduur (in weken) pat-zwduur fout pat-zwduur = NULL OF ((pat-zwduur >= 20 EN pat-zwduur <= 45) OF pat-zwduur  = 99) de waarde moet tussen 20 en 45 liggen
Postcode pcode fout pcode = NULL OF (pcode = 999999 OF (GELDIGE_NED_POSTCODE) dit is niet een valide postcode
pH maximum eerste 12 uur ph-max12 fout ph-max12 = NULL OF ((ph-max12 >= 6 EN ph-max12 <= 8)) waarden < 6 of > 8 worden niet geaccepteerd
pH maximum eerste 12 uur ph-max12 waarschuwing ph-max12 = NULL OF ((ph-max12 >= 6,6 EN ph-max12 <= 7,75) OF adm-ppvalidator  =  1) waarden < 6,60 of > 7,75 zijn zeldzaam en vereisen extra validatie
pH minimum eerste 12 uur ph-min12 fout ph-min12 = NULL OF ((ph-min12 >= 6 EN ph-min12 <= 8)) waarden < 6,00 of > 8,00 worden niet geaccepteerd
pH minimum eerste 12 uur ph-min12 waarschuwing ph-min12 = NULL OF ((ph-min12 >= 6,6 EN ph-min12 <= 7,75) OF adm-ppvalidator  =  1) waarden < 6,60 of > 7,75 zijn zeldzaam en vereisen extra validatie
PT maximum eerste 12 uur (seconden) pt-max12 fout pt-max12 = NULL OF (pt-max12 > 0) waarden <= 0 worden niet geaccepteerd
PT maximum eerste 12 uur (seconden) pt-max12 waarschuwing pt-max12 = NULL OF ((pt-max12 > 1,5 EN pt-max12 <= 44) OF adm-ppvalidator  =  1) waarden <= 1,5 of > 44 zijn uitzonderlijk en vereisen extra validatie
aPTT maximum eerste 12 uur (seconden) ptt-max12 fout ptt-max12 = NULL OF (ptt-max12 > 0) waarden <= 0 worden niet geaccepteerd
aPTT maximum eerste 12 uur (seconden) ptt-max12 waarschuwing ptt-max12 = NULL OF ((ptt-max12 > 2 EN ptt-max12 < 120) OF adm-ppvalidator  =  1) waarden <= 2 of >= 120 zijn uitzonderlijk en vereisen extra validatie
Systolische bloeddruk eerste in 1e uur (mmHg) sbp-0 fout sbp-0 = NULL OF ((sbp-0 >= 0 EN sbp-0 <= 300)) waarden < 0 of > 300 mmHg worden niet geaccepteerd
Systolische bloeddruk eerste in 1e uur (mmHg) sbp-0 waarschuwing sbp-0 = NULL OF ((sbp-0 <> 0 OF adm-ppvalidator  =  1)) bloeddruk = 0 impliceert hartstilstand
Systolische bloeddruk eerste in 1e uur (mmHg) sbp-0 waarschuwing sbp-0 = NULL OF ((sbp-0 > 30 EN sbp-0 < 200) OF adm-ppvalidator  =  1) waarden <= 30 of >= 200 zijn zeldzaam en behoeven extra validatie
Systolische bloeddruk minimum eerste 12 uur (mmHg) sbp-min12 fout sbp-min12 = NULL OF ((sbp-min12 >= 0 EN sbp-min12 <= 300)) waarden < 0 of > 300 mmHg worden niet geaccepteerd
Systolische bloeddruk minimum eerste 12 uur (mmHg) sbp-min12 waarschuwing sbp-min12 = NULL OF ((sbp-min12 <> 0 OF adm-ppvalidator  =  1)) bloeddruk= 0 impliceert hartstilstand
Systolische bloeddruk minimum eerste 12 uur (mmHg) sbp-min12 waarschuwing sbp-min12 = NULL OF ((sbp-min12 > 30 EN sbp-min12 < 200) OF adm-ppvalidator  =  1) waarden <= 30 of >= 200 zijn zeldzaam en behoeven extra validatie
SpO2 eerste in 1e uur spo2-0 fout spo2-0 = NULL OF ((spo2-0 >= 0 EN spo2-0 <= 100)) waarden < 0% of > 100% worden niet geaccepteerd
SpO2 eerste in 1e uur spo2-0 waarschuwing spo2-0 = NULL OF (spo2-0 >= 50 OF adm-ppvalidator  =  1) waarden < 50% zijn zeer onwaarschijnlijk en vereisen extra validatie
Vital status status fout status <> NULL dit is een verplicht veld
Temperatuur maximum eerste 12 uur (in ºC) t-max12 fout t-max12 = NULL OF ((t-max12 >= 20 EN t-max12 < 45)) waarden < 20 of >= 45 worden niet geaccepteerd
Temperatuur maximum eerste 12 uur (in ºC) t-max12 waarschuwing t-max12 = NULL OF ((t-max12 > 24 EN t-max12 <= 42) OF adm-ppvalidator  =  1) waarden <= 24 of > 42 zijn zeldzaam en vereisen extra validatie
Temperatuur maximum eerste 12 uur (in ºC) t-min12 fout t-min12 = NULL OF ((t-min12 >= 20 EN t-min12 < 45)) waarden < 20 of >= 45 worden niet geaccepteerd
Temperatuur minimum eerste 12 uur (in ºC) t-min12 waarschuwing t-min12 = NULL OF ((t-min12 > 24 EN t-min12 <= 42) OF adm-ppvalidator  =  1) waarden <= 24 of > 42 zijn zeldzaam en vereisen extra validatie
Trombocyten minimum eerste 12 uur (109/L) thrombo-min12 fout thrombo-min12 = NULL OF ((thrombo-min12 >= 0 EN thrombo-min12 < 5000)) waarden < 0 of >= 5000 worden niet geaccepteerd
Trombocyten minimum eerste 12 uur (109/L) thrombo-min12 waarschuwing thrombo-min12 = NULL OF ((thrombo-min12 > 10 EN thrombo-min12 < 4000) OF adm-ppvalidator  =  1) waarden <= 10 of >= 4000 zijn uitzonderlijk en vereisen extra validatie
Ureum maximum eerste 12 uur (mmol/L) ureum-max12 fout ureum-max12 = NULL OF ((ureum-max12 >= 0 EN ureum-max12 < 99)) waarden < 0 of >= 99 worden niet geaccepteerd
Ureum maximum eerste 12 uur (mmol/L) ureum-max12 waarschuwing ureum-max12 = NULL OF ((ureum-max12 > 1 EN ureum-max12 < 50) OF adm-ppvalidator  =  1) waarden <= 1 of >= 50 zijn uitzonderlijk en vereisen extra validatie
Validatie regels

Let op: De kolom EXPRESSIE WAARDE IS VALIDE, test via een expressie of een waarde valide is. De melding is dus bij een niet-valide waarde, niet wanneer aan de expressie wordt voldaan.

adm-ppvalidator = 1: De data zijn als geldig gemarkeerd.

Validatie regel Afdeling herkomst buiten eigen UMC

 • adm-admhospunitid = 101: Afdeling herkomst buiten eigen UMC = PICU (IC Kinderen)
 • adm-sourcetypeid = 103: Herkomst bij opname in UMC = Ander ziekenhuis (Buitenland)
 • adm-sourcetypeid = 116: Herkomst bij opname in UMC = Ander UMC
 • adm-admhospunitid <> 101: Afdeling herkomst buiten eigen UMC <> PICU (IC Kinderen)

Geldig (alleen UMC’s en buitenlandse ziekenhuizen kunnen een PICU hebben) indien:

 • Afdeling herkomst buiten eigen UMC niet is ingevuld
 • OF
 • Afdeling herkomst buiten eigen UMC = PICU (IC Kinderen) EN
  • Herkomst bij opname in UMC = Ander ziekenhuis (Buitenland) OF
  • Herkomst bij opname in UMC = Ander UMC
 • OF
 • Afdeling herkomst buiten eigen UMC <> PICU (IC Kinderen)

Validatie regel Afdeling bestemming buiten eigen UMC

 • adm-desthospunitid = 101: Afdeling bestemming buiten UMC = PICU (IC Kinderen)
 • adm-desttypeid = 103: Bestemming na ontslag uit UMC = Ander ziekenhuis (Buitenland)
 • adm-desttypeid = 116: Bestemming na ontslag uit UMC = Ander UMC
 • adm-desthospunitid <> 101: Afdeling bestemming buiten UMC <> PICU (IC Kinderen)

Geldig (alleen UMC’s en buitenlandse ziekenhuizen kunnen een PICU hebben) indien:

 • Afdeling bestemming buiten eigen UMC niet is ingevuld
 • OF
 • Afdeling bestemming buiten eigen UMC = PICU (IC Kinderen) EN
  • Bestemming na ontslag uit UMC = Ander ziekenhuis (Buitenland) OF
  • Bestemming na ontslag uit UMC = Ander UMC
 • OF
 • Afdeling herkomst buiten eigen UMC <> PICU (IC Kinderen)

Validatie regel Vitale status

Een patient is overleden wanneer:

 • status = 1: Vitale status = Overleden
 • EN
  • datovl = bekend :
  • OF
  • datovl= NULL
 • EN
  • adm-deceasedwhereid <> 111: Plaats van overlijden <> Niet overleden
 • EN
  • adm-deathmodeid <> NULL
 • EN
  • LAST(PICU, adm-typeid-soort) = 3: Soort opname = Vóór opname reeds overleden
 • EN
  • LAST(PICU, adm-disreasonid) = 100: Reden voor ontslag = overleden
  • OF
  • LAST(PICU, adm-destunitd) = 128: Bestemming afdeling eigen UMC na ontslag PICU = Mortuarium