MRDM

Data- en kwaliteitsregistratie van de Nederlandse ICK

MRDM is het bedrijf dat voor de PICE registratie de benodigde data centraal verzameld en de rapporten genereert.

De volgende links kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot de basis rapportage en om de PICE registratie en/of weigeringen registratie in te voeren:

Om toegang te krijgen tot het dashboard en/of de PICE en weigeringen registratie kan gebruik gemaakt worden van aanvraag formulieren. Download het aanmeld formulier voor de MRDM registratie.

Documentatie over de PICE registratie kan hier worden verkregen: documentatie.

De PICE data dictionary zoals deze door MRDM wordt gebruikt kan in de volgende pagina’s worden ingezien: